ANSYS Fluent Kullanım Kılavuzu

UHeM sitesinden
Atla: kullan, ara

Sariyer kümesinde komut satırından paralel Fluent (17.2 ve 18.2 sürümleri) çalıştırmak

ANSYS 17.2 ve 18.2 sürümü 5 kullanıcı ve 512 işlemci lisansıyla edinilmiştir.


    


sariyer makinasında, komut satırından fluent işi teslim etmek için öncelikle bir slurm betiği hazırlamalıyız. Aşağıdaki betiği /okyanus/progs/slurm_betikleri/fluent-17.2.sh (18.2 için /okyanus/progs/slurm_betikleri/fluent-18.2.sh) adresinde bulabilirsiniz. Buradan kendi dizininize kopyalayıp, gerekli yerlerini değiştiriniz (Nasıl değişiklik yapabileceğiniz konusunda Login Sunucularında Dosya İçeriğini Değiştirme sayfasında bulabilirsiniz):


#!/bin/bash
# UHeM, 04/01/2017, Fluent Slurm Betigi
 
#SBATCH -A hsaat        # account / proje adi
#SBATCH -N 2          # makina sayisi
#SBATCH -n 56          # toplam cekirdek / islemci sayisi
#SBATCH -p defq
#SBATCH -J "Fluent-17.2"
#SBATCH -L ansys@flex5,ansyspar@flex5:56  # lisans isteniyor, buradaki sayi kullanilan cekirdek sayisi ile ayni olmali
 
# -----------------------------------------------------------------
# Bu satirlari degistirmeyiniz - BASLANGIC
# -----------------------------------------------------------------
 export PATH=/okyanus/progs/ANSYS/ANSYS172_LINX64/ansys_inc/v172/fluent/bin:$PATH
 HOSTSFILE=.hostlist-job$SLURM_JOB_ID
 srun hostname -f > $HOSTSFILE
# -----------------------------------------------------------------
# Bu satirlari degistirmeyiniz - BITTI
# -----------------------------------------------------------------
 
 SOLVER=3ddp               #Fluent Solver versiyonu 2d, 2ddp, 3d, 3ddp gibi
 JOURNALDOSYASI=JournalFile.jou     #Fluent Journal dosyasi
 CIKTIDOSYASI=CiktiDosyasi.out      #Ekrana yazilacaklarin kaydedilecegi cikti dosyasi
 
 export ANSYSLI_SERVERS=2325@10.128.1.205
 export ANSYSLMD_LICENSE_FILE=1055@10.128.1.205
 
 fluent -v$SOLVER -g -t $SLURM_NTASKS -cnf=$HOSTSFILE -mpi=intel -pib -ssh -i ./$JOURNALDOSYASI >./$CIKTIDOSYASI.$SLURM_JOB_ID
 
 
# -----------------------------------------------------------------
# Bu satiri degistirmeyiniz
# -----------------------------------------------------------------
 rm -f $HOSTSFILE


Bu betik aşağıdaki gibi çalıştırılır:

sbatch fluent-17.2.sh


Bu betikte gördüğünüz Fluent Journal Dosyası, temelde fluent programını açıp, fare ile seçtiğmiz, çalıştırdığımız, açıp yüklediğimiz, vb. işlemlerin karşılığı olan komutların bir dosyaya okunabilecek şekilde yazılmasından ibarettir. Bu dosyayı hazırladığımızda bizim fluent programındaki menülerden işlemleri fare ile tıklayarak çalıştırmamız karşılığı olan komutlar ardı ardına bir dosyaya yazılmış olacaktır. Örneğin "şuradaki case dosyasını yükle, sonra şu hesaplamayı yap, sonrada sonuçları şu dosyaya kaydet" şeklinde bir tarif bu dosyada bulunacaktır. Fluent'i bu journal dosyası ile çalıştırdığımızda, fluent penceresi açılmadan, journal dosyasındaki tüm hesaplamalar otomatik olarak yapılıp sonuçlar kaydedilebilecektir. İnternette yada Ansys Fluent dökümanlarında nasıl journal dosyası hazırlanacağına ait bilgiler mevcuttur.


Sariyer kümesinde Grafik Arabirim (GUI) ile Fluent (17.2 ve 18.2 sürümleri) çalıştırmak

Sariyer kümesinde Ansys Fluent programının grafik arabirimine x2goclient programı aracılığı ile ulaşmak mümkündür. Bu konuda gerekli bilgiler Sarıyer sistemine iş vermek#Sariyer Kümesine Grafik Arabirim Kullanarak Erişmek sayfasında açıklanmıştır.


Grafik Arabirim insanlara daha kolay ve çekici gelse de bilgisayarlar için ilave bir yüktür ve işlerinizin çalışmasını yavaşlatacaktır. Bu sebeble gerçekten gerekmedikce grafik arabirimi kullanmayınız ve komut satırını kullanarak işlerinizi çalıştırmanızı tavsiye ederiz.


Anadolu ve Karadeniz kümelerinde Komut satırından paralel Fluent (version 6.3.26) çalıştırmak

Lnode makinalarında, komut satırından fluent işi teslim etmek için öncelikle bir lsf betiği hazırlamalıyız. Aşağıdaki betiği /RS/progs/lsf_betikleri/fluent.lsf adresinde bulabilirsiniz. Buradan kendi /RS dizininize kopyalayıp, gerekli yerlerini değiştiriniz (Nasıl değişiklik yapabileceğiniz konusunda Login Sunucularında Dosya İçeriğini Değiştirme sayfasında bulabilirsiniz):#!/bin/sh
# Fluent komut satirindan calistirma betigi
# UHeM v1.2
#BSUB -a intelmpi
#BSUB -a fluent
 
#Checkpoint isterseniz asagidaki satirin basindaki ## karakterlerini 1 tane # haline getirin ve verilen dizini degistirin
##BSUB -k "/RS/users/ahmet/checkpoint 60"   #Buraya kendi checkpoint dizininizi yaziniz, /RS altinda olmali
 
#BSUB -P hsaiat
#BSUB -J FLUENT
#BSUB -o %J.out
#BSUB -e %J.err
#BSUB -q mid
#BSUB -m karadeniz
#BSUB -n 32               # fluent'e -t ile islemci sayisi vermek yerine
                    # sadece buradaki -n ile islemci sayisini ayarlayiniz
 
SOLVER=3ddp               #Fluent Solver versiyonu 2d, 2ddp, 3d, 3ddp gibi
JOURNALDOSYASI=JournalFile.jou     #Fluent Journal dosyasi
CIKTIDOSYASI=CiktiDosyasi.out      #Ekrana yazilacaklarin kaydedilecegi cikti dosyasi
 
# Lisans sunucusu, sadece baska bir lisans sunucusu kullanmak isterseniz degistirin.
export LM_LICENSE_FILE=7241@10.128.1.205
 
# -----------------------------------------------------------------
# Bu satirdan sonrasini degistirmeyiniz
# -----------------------------------------------------------------
export HOSTS_FILE="${PWD}/Hostfile.${LSB_JOBID}"
echo $LSB_HOSTS | tr -s " " "\n" >${HOSTS_FILE}
export FLUENT_ARCH=lnamd64
export PATH=$PATH:/RS/progs/fluent/Fluent.Inc/bin
ARC=-64
NUM_PROC=`echo $LSB_HOSTS|awk '{print NF}'`
 
fluent $SOLVER $ARCH -t$NUM_PROC -mpi=intel -pib -lsf -ssh -g -cnf ${HOSTS_FILE} -i ./$JOURNALDOSYASI > ./$CIKTIDOSYASI.${LSB_JOBID}


Bu betik aşağıdaki gibi çalıştırılır:

bsub < fluent.lsf

Anadolu ve Karadeniz kümelerinde Fluent Checkpoint Kullanımı

Checkpoit bir programın çalışırken, şayet bir sorun yüzünden sonlanırsa, tekrar sıfırdan başlamak yerine kaldığı yerden devam edebilmesi için mevcut durmunu kaydetmesine denir. Bu şekilde mesela işinizin çalıştığı bilgisayar çökerse işinizi başka bir makinada kaldığı yerden davam edecek şekilde tekrar çalıştırabilirsiniz.


Öncelikle fluent lsf betiğinde #BSUB -a fluent satırı olduğuna ve aşağıdaki gibi #BSUB -k satırının tek # işaretli hale getirildiğine, ve bu satırda bahsedilen checkpoint dizini bilgisinin doğru olduğuna emin olunuz:

#!/bin/sh
# Fluent komut satirindan calistirma betigi
# UHeM v1.2
#BSUB -a fluent
 
#Checkpoint isterseniz asagidaki satirin basindaki ## karakterlerini 1 tane # haline getirin ve verilen dizini degistirin
#BSUB -k "/RS/users/ahmet/checkpoint 60"   #Buraya kendi checkpoint dizininizi yaziniz, /RS altinda olmali
                       #Buradaki 60, 60 dakikada bir checkpoint kaydet demek


Checkpointli fluent betiği de aynı şekilde çalıştırılır:

bsub < fluent.lsf
Job <4317> is submitted to queue <mid>.


Eğer arzu ederseniz, istediginiz bir zamanda da fluent'i checkpoint almaya zorlayabilirsiniz. Bunun için bchkpnt komutuna JobID bilgisini vermelisiniz:


bchkpnt 4317

Eğer bu komuta -k parametresi de verilirse bu kez checkpoint aldıktan sonra işinizi öldürür.


Bir işi checkpoint bilgisini kullanarak kaldığı yerden devam etmesi için yeniden başlatmak için brestart komutuna -a fluent parametresini ve checkpoint dizini ile JobID bilgisini vermelisiniz:

brestart -a fluent /RS/users/ahmet/checkpoint 4317