Kota Kılavuzu

UHeM sitesinden
Atla: kullan, ara
    


Halihazırda /AKDENIZ dosya sistemi için disk kotası uygulanmaktadır. /RS dosya sistemi için ise belirli aralıklarla eski dosyalar silinmektedir. Ayrıntılı bilgi için Kaynak Kullandırım Politikası'na göz atınız.

Atanan Kota Miktarını Bulmak

Disk kotası proje bazında tanımlanmaktadır. Projeniz için tayin edilen disk kotalarını PORTAL adresinden öğrenebilirsiniz.

Kullanılan Disk Alanını Bulmak

Disk kullanım bilginizi öğrenmek için du komutu yerine burada açıklanan lfs quota komutunu kullanmanız disk sunucumuzun daha verimli çalışması için önemlidir. Kişisel kullanımınızı öğrenebilirsiniz ancak kotaların proje bazlı tanımlı olması nedeniyle projeye ait toplam disk kullanımını öğrenmeniz faydalı olacaktır. Kişisel disk kullanımını azaltmanıza karşın proje kullanımı halen kotanın üzerinde ise projenin diğer kullanıcılarının da disk alanını azaltması gerekecektir.

Proje Düzeyinde

Kota atamaları proje düzeyinde yapıldığı için dahil olduğunuz projenin toplam kullanım miktarını görmeniz gerekebilir. Bu durumda lfs quota -g <proje_adi> komutunu kullanmalısınız. Aşağıda bir örnek yapılmaktadır:

[root@lnode1 ~]# lfs quota -g hsaiat /AKDENIZ
Disk quotas for group hsaiat (gid 328):
   Filesystem kbytes  quota  limit  grace  files  quota  limit  grace
    /AKDENIZ 102842964    0    0    -  60373    0    0    -

Kullanıcı Düzeyinde

AKDENIZ dosya sistemi üzerinde ne kadar disk alanı kapladığınızı ve toplam dosya adedini belirlemek için lfs quota /AKDENIZ komutunu kullanabilirsiniz. İlgili komut kullanıcının kendi dosyalarının toplam büyüklüğünü ve sayısına ek olarak dahil olduğu grubun (dolayısı ile projenin) kullandığı toplam boyut ve sayıyı da vermektedir. Örnek:

[huseyin.kaya@lnode1 ~]$ lfs quota /AKDENIZ
Disk quotas for user huseyin.kaya (uid 1296):
   Filesystem kbytes  quota  limit  grace  files  quota  limit  grace
    /AKDENIZ  12956    0    0    -   319    0    0    -
Disk quotas for group users (gid 100):
   Filesystem kbytes  quota  limit  grace  files  quota  limit  grace
    /AKDENIZ 38687875604    0    0    - 788545    0    0    -

Burada dikkak edilmesi gereken önemli bir nokta bulunmaktadır: lfs quota ile elde ettiğiniz rakamlar size ait dosyaların tamamını kapsamaktadır. Dolayısı ile sadece ev dizininiz değil (/AKDENIZ/users/<kullanıcı adı>) proje klasöründe (/AKDENIZ/project/<proje adı>) veya /AKDENIZ altında size ait bütün dosyalar hesaplamaya dahil edilmektedir.

Benzer şekilde RS dosya sistemi üzerindeki kullanım miktarınızı ve toplam dosya adedini görmek için lfs quota /RS komutunu kullanabilirsiniz. Örnek:

[huseyin.kaya@lnode1 ~]$ lfs quota /RS
Disk quotas for user huseyin.kaya (uid 1296):
   Filesystem kbytes  quota  limit  grace  files  quota  limit  grace
      /RS 1122764    0    0    -  1885    0    0    -
Disk quotas for group users (gid 100):
   Filesystem kbytes  quota  limit  grace  files  quota  limit  grace
      /RS 84055356    0    0    - 437940    0    0    -

Yukarıda belirtilen rakamlar Kilobyte cinsindendir. Ayrıntılı bilgi için man lfs komutunu kullanabilirsiniz.

İlgili Sayfalar