Man sayfaları

UHeM sitesinden
Atla: kullan, ara

man komutu ile bir komut hakkında bilgi alabiliriz. Linux'da pek çok program, komut, dosya ve konu hakkında man sayfası mevcuttur. Her an elinizin altında olan bu dökümanları kullanmaya alışırsanız çok önemli bir bilgi kaynağına sahip olursunuz.


Örneğin bsub lsf komutu icin bilgi almaya çalışalım:


man bsub


Manbsub.png


Burada açılan dökümanda yukarı ve aşağı ok tuşları ile yada <Enter> ve b tuşları ile yukarı ve aşağı birer satır değiştirerek dolaşabiliriz. <Boşluk> tuşu ise tam bir sayfa kaydırır.


Arama yapmak icin / karakterine basıp aranacak kelimeyi yazarız. n ile bir sonraki bulunana gidebiliriz.


Çıkmak içinse q tuşuna basmalıyız.


Şimdi gelin,bir başka örneğe bakalım: printf c komutu icin bilgi almaya çalışalım.


man printf


Mangorunum.png


Açılan döküman printf hakkında ama c dilindeki printf fonksiyonu hakkında değil. Bu printf bir bash komutu. Bu durumun sebebi linux'taki pek çok yüklü program kendi man sayfalarını da sisteme yükler. Böylece aynı isimle pek çok man sayfası oluşur. Bu durumda bizim istediğimiz man sayfası için man -k printf şeklinde bir man komutu çalıştırarak, man komutuna adında printf geçen tüm man sayfalarını listele deriz:


man -k printf
asprintf       (3) - print to allocated string
ber_alloc_t [ber_printf] (3) - LBER simplified Basic Encoding Rules library routines for encoding
ber_flush [ber_printf] (3) - LBER simplified Basic Encoding Rules library routines for encoding
ber_printf      (3) - LBER simplified Basic Encoding Rules library routines for encoding
ber_printf [ber_alloc_t] (3) - LBER simplified Basic Encoding Rules library routines for encoding
ber_printf [ber_flush] (3) - LBER simplified Basic Encoding Rules library routines for encoding
ber_printf [ber_put_enum] (3) - LBER simplified Basic Encoding Rules library routines for encoding
ber_printf [ber_put_int] (3) - LBER simplified Basic Encoding Rules library routines for encoding
ber_printf [ber_put_null] (3) - LBER simplified Basic Encoding Rules library routines for encoding
ber_printf [ber_put_ostring] (3) - LBER simplified Basic Encoding Rules library routines for encoding
ber_printf [ber_put_seq] (3) - LBER simplified Basic Encoding Rules library routines for encoding
ber_printf [ber_put_set] (3) - LBER simplified Basic Encoding Rules library routines for encoding
ber_printf [ber_put_string] (3) - LBER simplified Basic Encoding Rules library routines for encoding
ber_printf [ber_start_set] (3) - LBER simplified Basic Encoding Rules library routines for encoding
ber_printf [lber-encode] (3) - LBER simplified Basic Encoding Rules library routines for encoding
ber_put_bitstring [ber_printf] (3) - LBER simplified Basic Encoding Rules library routines for encoding
ber_put_boolean [ber_printf] (3) - LBER simplified Basic Encoding Rules library routines for encoding
ber_put_enum [ber_printf] (3) - LBER simplified Basic Encoding Rules library routines for encoding
ber_put_int [ber_printf] (3) - LBER simplified Basic Encoding Rules library routines for encoding
ber_put_null [ber_printf] (3) - LBER simplified Basic Encoding Rules library routines for encoding
ber_put_ostring [ber_printf] (3) - LBER simplified Basic Encoding Rules library routines for encoding
ber_put_seq [ber_printf] (3) - LBER simplified Basic Encoding Rules library routines for encoding
ber_put_set [ber_printf] (3) - LBER simplified Basic Encoding Rules library routines for encoding
ber_put_string [ber_printf] (3) - LBER simplified Basic Encoding Rules library routines for encoding
ber_start_seq [ber_printf] (3) - LBER simplified Basic Encoding Rules library routines for encoding
ber_start_set [ber_printf] (3) - LBER simplified Basic Encoding Rules library routines for encoding
curl_maprintf [curl_mprintf] (3) - formatted output conversion
curl_mfprintf [curl_mprintf] (3) - formatted output conversion
curl_mprintf     (3) - formatted output conversion
curl_msnprintf [curl_mprintf] (3) - formatted output conversion
curl_msprintf curl_mvaprintf [curl_mprintf] (3) - formatted output conversion
curl_mvfprintf [curl_mprintf] (3) - formatted output conversion
curl_mvprintf [curl_mprintf] (3) - formatted output conversion
curl_mvsnprintf [curl_mprintf] (3) - formatted output conversion
curl_mvsprintf [curl_mprintf] (3) - formatted output conversion
dprintf       (3) - print to a file descriptor
fprintf [printf]   (3) - formatted output conversion
fprintf [printf]   (3p) - print formatted output
fwprintf [wprintf]  (3) - formatted wide character output conversion
fwprintf [wprintf]  (3p) - print formatted wide-character output
printf        (1) - format and print data
printf        (1p) - write formatted output
printf        (3) - formatted output conversion
printf        (3p) - print formatted output
printf [builtins]  (1) - bash built-in commands, see bash(1)
snprintf [printf]  (3) - formatted output conversion
snprintf [printf]  (3p) - print formatted output
sprintf [printf]   (3) - formatted output conversion
sprintf [printf]   (3p) - print formatted output
swprintf [wprintf]  (3) - formatted wide character output conversion
swprintf [wprintf]  (3p) - print formatted wide-character output
vasprintf [asprintf] (3) - print to allocated string
vdprintf [dprintf]  (3) - print to a file descriptor
vfprintf [printf]  (3) - formatted output conversion
vfprintf [vprintf]  (3p) - format output of a stdarg argument list
vfwprintf [vwprintf] (3p) - wide-character formatted output of a stdarg argument list
vfwprintf [wprintf] (3) - formatted wide character output conversion
vprintf       (3p) - format output of a stdarg argument list
vprintf [printf]   (3) - formatted output conversion
vsnprintf [printf]  (3) - formatted output conversion
vsnprintf [vprintf] (3p) - format output of a stdarg argument list
vsprintf [printf]  (3) - formatted output conversion
vsprintf [vprintf]  (3p) - format output of a stdarg argument list
vswprintf [vwprintf] (3p) - wide-character formatted output of a stdarg argument list
vswprintf [wprintf] (3) - formatted wide character output conversion
vwprintf       (3p) - wide-character formatted output of a stdarg argument list
vwprintf [wprintf]  (3) - formatted wide character output conversion
wprintf       (3) - formatted wide character output conversion
wprintf       (3p) - print formatted wide-character output


Bunların çoğunluğu adında printf geçen sayfalar. Burada tam adı printf olan man sayfaları ise sadece şunlar:


printf        (1) - format and print data
printf        (1p) - write formatted output
printf        (3) - formatted output conversion
printf        (3p) - print formatted output
printf [builtins]  (1) - bash built-in commands, see bash(1)


Bunlardan istediğimiz (3) ile gösterilen. Bu sayfayı görüntülemek için man komutuna bölüm adını (3) verelim:


man -S 3  printf


Mans3printf.png


Bölüm numaralarının ne anlama geldiği konusunda şu tablo eksik olsa da bir fikir vermekte:

Man Sayfası Bölümleri:
Bölüm No Açıklama
1 Kullanıcı Komutları
2 Sistem Çağrıları
3 C Kütüphane Fonksiyonları
4 Cihaz Dosyaları ve Özel Dosyalar
5 Dosya Biçimleri ve Kurallar Hakkında
6 Oyunlar vb.
7 Diğer.
8 Sistem Yönetim Komutları ve Servisler


Son olarak şunu söyleyerek bitirelim: vim editöründe bir dosyayı değiştirirken, vim programından çıkmadan, man sayfalarına erişebilirsiniz. Bunun için man sayfasına bakmak istediğiniz kelimenin üzerine imleci getirip, K tuşuna basınız. Eğer mevcutsa ilgili man sayfası gösterilecek ve man sayfasından çıktığınızda vim programına geri dönmüş olacaksınız.