TAU Kullanım Kılavuzu

UHeM sitesinden
Atla: kullan, ara

TAU performans analizi programı sistemimizde /SFS/progs/tau/ dizini altına konumlandırılmıştır. Uygulamanın tam ve eksiksiz çalışabilmesi için aşağıdaki satırların her kullanıcıya özel olan .bashrc dosyasına eklenmesi gerekmektedir.

Bu dosya /AKDENIZ/users/[kullanıcı adı]/.basrc yolundadır. Ancak bu dosyada yapılan herhangi bir değişiklik /RS/users/[kullanıcı adı]/.bashrc dosyasında da yapılmalı, dahası bu iki dosya birebir aynı içeriğe sahip olmalıdır. Bu dosyalara herhangi bir metin düzenleyici ile aşağıdaki satırları ekleyiniz :

# TAU
export PATH=/RS/progs/tau/[versiyon no]/gcc/intelmpi/x86_64/bin:$PATH
# $PATH
# MPI lib
export LD_LIBRARY_PATH=$LD_LIBRARY_PATH:/RS/progs/intel/impi/3.1/lib64

Programın iki değişik versiyonu bulunmaktadır. [versiyon no] kısmına kullanılmak istenen versiyon yazılmalıdır. Versiyonlar ise 2.18.3 ve 2.19.1 şeklindedir. Yukarıdaki satırları .bashrc dosyasına ekleyip sistemden çıkıp yeniden girdiğinizde ayarlarınız geçerli hale gelecektir.


TAU performans analizini kullanarak programı derlemek için ise aşağıdaki komut kullanılabilir:

> tau_cc.sh -tau_makefile=/RS/progs/tau/[versiyon no]/gcc/intelmpi/x86_64/libMakefile.tau- memory-linuxtimers-icpc- mpi-pdt-profile-trace -o output.x input.cc


Bu komut input.c programını belirtilen makefile dosyasını kullanarak (bu dosya mevcut sistem için yapılandırılmış olup tau ayarlarını içermektedir) output.x adlı çalıştırılabilen programı üretir. Output.x programı LSF’e bsub komutu ile aktarılıp çalıştırıldıktan sonra profile event ve trace dosyaları üretir. TAU ile derlenen programın lsf teslim edilmesinde bir farklılık yokdur. Program çalıştıkdan sonra üretilen profile dosyalarını incelemek için dosyalar ile aynı dizindeyken;

> paraprof komutu ile paraprof uygulaması çalıştırılarak paralel algoritma analiz edilebilir.


Trace dosyalarının analizi için ise üretilen dosyaların uygun trace formatına dönüştürülmesi gerekmektedir. Trace ve event dosyalarının olduğu dizindeyken aşağıdaki komut ile dosyaları merge edip tek bir dosyada birleştirip;

> tau_merge -e events.*.edf -m prog.edf tautrace.*.trc prog.trc


Yine aşağıdaki komut ile birleştirilen dosyanın formatını slog2 trace formatına çevirebilirsiniz;

> tau2slog2 -o prog.slog2 prog.trc prog.edf


Slog2 formatından başka formatlara da dönüşüm yapılabilmektedir. TAU2 yazıp tab tuşuna basıldığında diğer dönüştürücü araçlar görülebilir.Slog2 formatındaki trace dosyalarını görüntülemek için jumpshot programı kullanılmaktadır. Bu programı çalıştırıp çıktıyı incelemek için aşağıdaki komut kullanılabilir:

> jumpshot prog.slog2