×
Yeni bir madde oluştur
Sayfa başlığınızı buraya yazın:
We currently have 15 articles on UHeM Wiki. Type your article name above or create one of the articles listed here!  UHeM Wiki
  15Maddeler

  ANSYS Fluent Kullanım Kılavuzu

      


  Altay kümesinde komut satırından paralel Fluent (2022 R2 sürümü) çalıştırmak

  ANSYS 2022 R2 sürümü 5 kullanıcı (programın 5 kopyası) ve 512 parallel lisansı ile temin edilmiştir. Kullanmak için örnek slurm betiğini, /ari/progs/slurm_betikleri/fluent-2022R2.sh adresinde bulabilirsiniz.

  ANSYS yazılımının işletim sistemi gereksinimleri sebebiyle, ANSYS 2022 R2 yazılımı sadece altay kümesinde çalışabilmektedir. Bu sebeble sariyer kümesine ANSYS 2022 R2 sürümü kurulamamaktadır. Aynı şekilde, ANSYS 17.2 ve 18.2 sürümleri de altay kümesinde çalışamamaktadır. Bu sürümler, sadece sarıyer kümesinde çalışmaktadır.

  Altay kümesinde Grafik Arabirim (GUI) ile Fluent (2022 R2 sürümü) çalıştırmak

  Altay kümesinde Ansys Fluent programının grafik arabirimine x2goclient programı aracılığı ile ulaşmak mümkündür. Bu konuda gerekli bilgiler Sarıyer sistemine iş vermek#Sariyer Kümesine Grafik Arabirim Kullanarak Erişmek sayfasında açıklanmıştır.


  Grafik Arabirim insanlara daha kolay ve çekici gelse de bilgisayarlar için ilave bir yüktür ve işlerinizin çalışmasını yavaşlatacaktır. Bu sebeble gerçekten gerekmedikce grafik arabirimi kullanmayınız ve komut satırını kullanarak işlerinizi çalıştırmanızı tavsiye ederiz.


  Grafik arabirim kullanırken açacağınız Ansys Fluent de lisans kullanacaktır. Mevcut lisanslar meşgul ise, lisans hatası vererek çalışmayı reddedecektir. Bu sebeble gerekmedikce grafik arayüzü kullanmayınız ve grafik arayüzü açık bırakmayınız.


  Lisans durmunu scontrol show licenses komutu ile kontrol edebilirsiniz:


  $ scontrol show licenses
  LicenseName=ansys@flex7
    Total=5 Used=0 Free=5 Reserved=0 Remote=yes
  LicenseName=ansysedt@flex7
    Total=10 Used=0 Free=10 Reserved=0 Remote=yes
  LicenseName=ansyspar@flex7
    Total=632 Used=0 Free=632 Reserved=0 Remote=yes
  


  Örneğin 2 makinada (256 çekirdek), defq kuyruğunda ve hsaat projemizi kullanarak interaktif olarak fluent çalıştıralım. -L parametresi ile lisans bilgisini veriyoruz ki lisans sorunu yaşamayalım:

  [mercan@altay ~ ]$ salloc -n 256 -N 2 -A hsaat -p defq -L ansys@flex7,ansyspar@flex7:256
  salloc: Granted job allocation 26819
  
  [mercan@altay ~ 26819]$ sunucular
  a006 a009
  
  [mercan@altay ~ 26819]$ srun hostname -f >SUNUCULAR.txt
  
  [mercan@altay ~ 26819]$ ssh -X a006
  Last login: Wed Sep 28 12:23:04 2016
  
  [mercan@a006 ~ ]$ module load ANSYS/Fluent2022R2
  
  [mercan@a006 ~ ]$ fluent -cnf=./SUNUCULAR.txt -pib -ssh -mpi=intel
  /ari/progs/ANSYS/ANSYS2022R2/ansys_inc/v222/fluent/bin/fluent -r22.2.0 -cnf=./SUNUCULAR.txt -pib -ssh -mpi=intel
  
  [mercan@a006 ~ ]$ logout
  Connection to a006 closed.
  
  [mercan@altay ~ 26819]$ exit
  salloc: Relinquishing job allocation 26819
  
  [mercan@altay ~ ]$
  


  Yukarıdaki örnekte SUNUCULAR.txt dosyasında bize ayrılan sunucuların adları bulunuyor. -cnf=./SUNUCULAR.txt -pib -ssh -mpi=intel parametrelerini fluent açıldıktan sonra "show more options" seçeneğini tıklayıp, "parallel settings" bölümünden de verebilirsiniz:


  X2go-client.png


  Ancak bu parametreleri komut satırından verdiğimizde, açılan fluent penceresindeki ilgili yerler dolu gelecek, uğraşmayacağız. Artık simulasyonlarınız ayırdığınız bu makinaları kullanacak. Ancak şuna dikkat ediniz: Bu makinalar, sariyer loginnode'da kullanıcı adınızın yanında işnumarasının gözükmesinden başlayarak, yukarıdaki örnek çıktıdaki gibi salloc: Relinquishing job allocation 268194 mesajı görülene kadar size fatura edilmeye devam edilecektir.
  Sariyer kümesinde komut satırından paralel Fluent (17.2 ve 18.2 sürümleri) çalıştırmak

  ANSYS 17.2 ve 18.2 sürümü için iki farklı lisans edinilmiştir:


  1. Lisans: 5 kullanıcı (programın 5 kopyası) ve 512 işlemcili lisans:

    #SBATCH -L ansys@flex5,ansyspar@flex5:56
     
    export ANSYSLI_SERVERS=2325@10.128.1.205
    export ANSYSLMD_LICENSE_FILE=1055@10.128.1.205
  

  2. Lisans: 5 kullanıcı (programın 5 kopyası) ve 1024 işlemcili lisans:

    #SBATCH -L ansys2@d192,ansys2par@d192:56
     
    export ANSYSLI_SERVERS=2325@10.128.1.192
    export ANSYSLMD_LICENSE_FILE=1055@10.128.1.192
  

  İlk alınan lisans (512 işlemcili) flex5 lisans sunucusunu kullanmaktadır ve genelde slurm betikleri bu lisansı kullanacak şekilde yazılmıştır. İkinci lisansı kullanmak için slurm betiklerindeki, yukarıda 1. lisans bölümünde gösterilen satırlar, 2. lisans bölümünde gösterilen satırlar ile değiştirilmelidir.


      


  sariyer makinasında, komut satırından fluent işi teslim etmek için öncelikle bir slurm betiği hazırlamalıyız. Aşağıdaki betiği /okyanus/progs/slurm_betikleri/fluent-17.2.sh (18.2 için /okyanus/progs/slurm_betikleri/fluent-18.2.sh) adresinde bulabilirsiniz. Buradan kendi dizininize kopyalayıp, gerekli yerlerini değiştiriniz (Nasıl değişiklik yapabileceğiniz konusunda Login Sunucularında Dosya İçeriğini Değiştirme sayfasında bulabilirsiniz):


  #!/bin/bash
  # UHeM, 04/01/2017, Fluent Slurm Betigi
  
  #SBATCH -A hsaat        # account / proje adi
  #SBATCH -N 2          # makina sayisi
  #SBATCH -n 56          # toplam cekirdek / islemci sayisi
  #SBATCH -p defq
  #SBATCH -J "Fluent-17.2"
  #SBATCH -L ansys@flex5,ansyspar@flex5:56  # lisans isteniyor, buradaki sayi kullanilan cekirdek sayisi ile ayni olmali
  
  # -----------------------------------------------------------------
  # Bu satirlari degistirmeyiniz - BASLANGIC
  # -----------------------------------------------------------------
   export PATH=/okyanus/progs/ANSYS/ANSYS172_LINX64/ansys_inc/v172/fluent/bin:$PATH
   HOSTSFILE=.hostlist-job$SLURM_JOB_ID
   srun hostname -f > $HOSTSFILE
  # -----------------------------------------------------------------
  # Bu satirlari degistirmeyiniz - BITTI
  # -----------------------------------------------------------------
  
   SOLVER=3ddp               #Fluent Solver versiyonu 2d, 2ddp, 3d, 3ddp gibi
   JOURNALDOSYASI=JournalFile.jou     #Fluent Journal dosyasi
   CIKTIDOSYASI=CiktiDosyasi.out      #Ekrana yazilacaklarin kaydedilecegi cikti dosyasi
  
   export ANSYSLI_SERVERS=2325@10.128.1.205
   export ANSYSLMD_LICENSE_FILE=1055@10.128.1.205
  
   fluent -v$SOLVER -g -t $SLURM_NTASKS -cnf=$HOSTSFILE -pib -ssh -i ./$JOURNALDOSYASI >./$CIKTIDOSYASI.$SLURM_JOB_ID
  
  
  # -----------------------------------------------------------------
  # Bu satiri degistirmeyiniz
  # -----------------------------------------------------------------
   rm -f $HOSTSFILE
  


  Bu betik aşağıdaki gibi çalıştırılır:

  sbatch fluent-17.2.sh
  


  Bu betikte gördüğünüz Fluent Journal Dosyası, temelde fluent programını açıp, fare ile seçtiğmiz, çalıştırdığımız, açıp yüklediğimiz, vb. işlemlerin karşılığı olan komutların bir dosyaya okunabilecek şekilde yazılmasından ibarettir. Bu dosyayı hazırladığımızda bizim fluent programındaki menülerden işlemleri fare ile tıklayarak çalıştırmamız karşılığı olan komutlar ardı ardına bir dosyaya yazılmış olacaktır. Örneğin "şuradaki case dosyasını yükle, sonra şu hesaplamayı yap, sonrada sonuçları şu dosyaya kaydet" şeklinde bir tarif bu dosyada bulunacaktır. Fluent'i bu journal dosyası ile çalıştırdığımızda, fluent penceresi açılmadan, journal dosyasındaki tüm hesaplamalar otomatik olarak yapılıp sonuçlar kaydedilebilecektir. İnternette yada Ansys Fluent dökümanlarında nasıl journal dosyası hazırlanacağına ait bilgiler mevcuttur. Aşağıda journal dosyasına bir örnek bulabilirsiniz:


  ; Read case file 
   rc example.cas
   ; Initialize the solution
   /solve/initialize/initialize-flow
   ; Calculate 50 iterations 
   it 50
   ; Write data file 
   wd example50.dat
   ; Calculate another 50 iterations 
   it 50
   ; Write another data file 
   wd example100.dat
   ; Exit Fluent 
   exit 
   yes
  ; Bu ornek https://www.sharcnet.ca/Software/Ansys/16.2.3/en-us/help/flu_gs/flu_ug_sec_batch_execution_unix.html adresinden alinmistir
  

  http://ansysofkemin.blogspot.com/2018/05/tui-fluent.html#org034a430 adresinde de journal dosyası konusunda ilave bilgiler bulabilirsiniz.


  Sariyer kümesinde Grafik Arabirim (GUI) ile Fluent (17.2 ve 18.2 sürümleri) çalıştırmak

  Sariyer kümesinde Ansys Fluent programının grafik arabirimine x2goclient programı aracılığı ile ulaşmak mümkündür. Bu konuda gerekli bilgiler Sarıyer sistemine iş vermek#Sariyer Kümesine Grafik Arabirim Kullanarak Erişmek sayfasında açıklanmıştır.


  Grafik Arabirim insanlara daha kolay ve çekici gelse de bilgisayarlar için ilave bir yüktür ve işlerinizin çalışmasını yavaşlatacaktır. Bu sebeble gerçekten gerekmedikce grafik arabirimi kullanmayınız ve komut satırını kullanarak işlerinizi çalıştırmanızı tavsiye ederiz.


  Grafik arabirim kullanırken açacağınız Ansys Fluent de lisans kullanacaktır. Mevcut lisanslar meşgul ise, lisans hatası vererek çalışmayı reddedecektir. Bu sebeble gerekmedikce grafik arayüzü kullanmayınız ve grafik arayüzü açık bırakmayınız.


  Lisans durmunu scontrol show licenses komutu ile kontrol edebilirsiniz:


  $ scontrol show licenses
  LicenseName=ansys2@d192
    Total=5 Used=1 Free=4 Remote=yes
  LicenseName=ansys2par@d192
    Total=1024 Used=280 Free=744 Remote=yes
  LicenseName=ansys@flex5
    Total=5 Used=5 Free=0 Remote=yes
  LicenseName=ansyspar@flex5
    Total=512 Used=248 Free=264 Remote=yes
  LicenseName=matlab@flex5
    Total=10 Used=0 Free=10 Remote=yes
  LicenseName=matlabpar@flex5
    Total=128 Used=0 Free=128 Remote=yes
  


  Örneğin 2 makinada (56 çekirdek), shortq kuyruğunda ve hsaat projemizi kullanarak interaktif olarak fluent çalıştıralım. -L parametresi ile lisans bilgisini veriyoruz ki lisans sorunu yaşamayalım:

  [mercan@sariyer ~ ]$ salloc -n 56 -N 2 -A hsaat -p shortq -L ansys@flex5,ansyspar@flex5:56
  salloc: Granted job allocation 268194
  
  [mercan@sariyer ~ 268194]$ sunucular
  s006 s076
  
  [mercan@sariyer ~ 268194]$ srun hostname -f >SUNUCULAR.txt
  
  [mercan@sariyer ~ 268194]$ ssh -X s006
  Last login: Wed Sep 28 12:23:04 2016
  
  [mercan@s006 ~ ]$ module load ANSYS172/fluent
  
  [mercan@s006 ~ ]$ fluent -cnf=./SUNUCULAR.txt -pib -ssh -mpi=intel
  /okyanus/progs/ANSYS/ANSYS172_LINX64/ansys_inc/v172/fluent/fluent17.2.0/bin/fluent -r17.2.0 -cnf=./SUNUCULAR.txt -pib -ssh -mpi=intel
  
  [mercan@s006 ~ ]$ logout
  Connection to s006 closed.
  
  [mercan@sariyer ~ 268194]$ exit
  salloc: Relinquishing job allocation 268194
  
  [mercan@sariyer ~ ]$
  


  Yukarıdaki örnekte SUNUCULAR.txt dosyasında bize ayrılan sunucuların adları bulunuyor. -cnf=./SUNUCULAR.txt -pib -ssh -mpi=intel parametrelerini fluent açıldıktan sonra "show more options" seçeneğini tıklayıp, "parallel settings" bölümünden de verebilirsiniz:


  X2go-client.png


  Ancak bu parametreleri komut satırından verdiğimizde, açılan fluent penceresindeki ilgili yerler dolu gelecek, uğraşmayacağız. Artık simulasyonlarınız ayırdığınız bu makinaları kullanacak. Ancak şuna dikkat ediniz: Bu makinalar, sariyer loginnode'da kullanıcı adınızın yanında işnumarasının gözükmesinden başlayarak, yukarıdaki örnek çıktıdaki gibi salloc: Relinquishing job allocation 268194 mesajı görülene kadar size fatura edilmeye devam edilecektir.