×
Yeni bir madde oluştur
Sayfa başlığınızı buraya yazın:
We currently have 15 articles on UHeM Wiki. Type your article name above or create one of the articles listed here!  UHeM Wiki
  15Maddeler

  Uygulama Yazılımları Kurulum Politikası

  1. Proje başvurusu esnasında kullanıcı, sunucu sistemlerinde mevcut uygulama yazılımları dışında kendi uygulama yazılım(lar)ını kurmak istediğinde bu talebini başvuru esnasında yapmak zorundadır.
  2. Kullanıcı tarafından hesap açılması esnasında yapılan uygulama yazılım(lar)ı talebi proje değerlendirme komisyonu tarafından değerlendirilerek karara bağlanır. Karar içinde ayrıca yazılımın ortak bir alana mı yoksa kullanıcı ev dizini altına bir alan mı kurulacağı da ayrıca bildirilir.
  3. Kurulması istenen yazılım, eğer ortak bir alana kurulmak zorundaysa UYBHM sistem yöneticileri tarafından kurulur.
  4. Kurulacak olan yazılım, ticari/kapalı lisansa sahip bir yazılımsa UYBHM sistemlerine bu lisansın da kurulumu gerekmektedir. Bu madde sadece ortak alana kurulacak yazılımlar için değil, kullanıcıların kendi ev dizinlerine kuracakları yazılımlar için de geçerlidir. UYBHM sistemlerinde lisanssız yazılım çalıştıran kullanıcıların hesapları kapatılacaktır. Lisans'ı yayınlayan firma lisanssız kullanım tespitinde bulunduğunda UYBHM herhangi bir sorumluluk kabul etmeyecektir. Lisans tipi ve kullanım yetkisi UYBHM bünyesindeki sunucu sistemlerinde çalışabilme iznini içerdiği kabul edilecektir ve izinden sorumlu olan kişinin ilgili proje yürütücüsü/kullanıcı olduğu kabül edilecektir.
  5. Ortak alana kurulacak olan yazılımın kurulum paketleri, varsa lisansı ve kurulum dokümantasyonu eksiksiz olarak UYBHM yönetimine teslim edilmelidir. Kurulum dokümantasyonu UYBHM sistemleri için uygun değilse, ek bilgi kullanıcı tarafından UYBHM teknik destek ekibinin yardımıyla sağlanmak zorundadır. Kullanıcının bu ek bilgiyi sağlama konusunda geri duruş sergilemesi, UYBHM teknik destek ekibinin sorumluluğunda değildir.
  6. Ortak alana kurulacak olan yazılım mevcut sistem kütüphanelerini değiştirilmesini gerektirmemelidir. Böyle bir durum ile karşılaşıldığında, aradaki çakışmaları giderecek bilgiyi uygulamanın kurulmasını isteyen proje yürütücüsü/kullanıcı sağlamak durumundadır. Çakışmalar düzeltilene kadar yazılım UYBHM sistemlerine kurulmayacaktır.
  7. Ortak alana kurulacak uygulamanın paralel çalışacağı kabul edilmektedir. Bu paralel çalışma bilgisini, kullanıcı sağlamak durumundadır. Bu bilgi sağlandıktan sonra bu uygulamanın sistemde mevcut iş yöneticisi yazılımı olan LSF işi haline getirilmesi UYBHM teknik destek ekibi tarafından gerçekleştirilir.
  8. Ortak alana ya da kullanıcı ev dizinine kurulan uygulamaların kurulum ya da çalıştırılması ile ilgili teknik desteği, UYBHM sistem yönetimi aşağıdaki maddeler uyarınca verecektir:
  9. Uygulama sistemdeki ortak dizine kuruluyorsa, kurulum UYBHM tarafından yapılır. Eğer kullanıcı ev dizinine kuruluyorsa kurulum kullanıcı tarafından sistem yönetimi gözetiminde yapılır. oluşabilecek hatalar ve sistem yönetimince getirilecek öneriler ve tavsiyeler kullanıcı tarafından telafi edilmek ve eksiksizce uygulanmak zorundadır.
  10. Kurulum kullanıcı tarafından test edilir. Bir hata varsa hata ile ilgili çalışmayı kullanıcı yapar ve bu çalışma sonucu UYBHM teknik destek ekibine iletilir. Bu bilgiler ışığında varsa kurulumla ilgili hatalar giderilir.
   1. Uygulamanın paralel olarak nasıl çalışacağını kullanıcı belirtir.
   2. 3. maddedeki bilgi ışığında uygulamanın LSF'e iş olarak nasıl teslim edileceği UYBHM sistem yönetimi tarafından belirlenir.
   3. İşin paralel çalışmasıyla ilgili temel bir sorun mevcutsa (MPI haberleşmesi olmuyorsa, çevre değişkenleri doğru set edilmediyse, vs.) bu durum UYBHM teknik destek biriminin çözeceği bir sorun olur. Çözüm UYBHM teknik destek ekibi tarafından sağlanır.