×
Yeni bir madde oluştur
Sayfa başlığınızı buraya yazın:
We currently have 15 articles on UHeM Wiki. Type your article name above or create one of the articles listed here!  UHeM Wiki
  15Maddeler

  Kaynak Kullandırım Politikası

  Yüksek miktarda kaynak ya da paralel hesaplama gerektiren akademik ve endüstriyel çalısmaların yürütülebilmesi amacı ile kurulan Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi’nin (UHeM) olanaklarından yararlanmak isteyen kullanıcıların uyması gereken başvuru ilkeleri ve kullanım politikaları ve kuralları aşağıda tanımlanmıştır:

  1. Projede yer alan yazılımların tümü, Linux işletim sistemi tabanlı UHeM sistemlerinde çalışabilir olmalıdır.
  2. UHeM, yüksek başarımlı hesaplama kaynakları gerektiren projelerin geliştirilmesini özendirmek ve bu tip projelere altyapı sağlamayı amaçlamaktadır. Az kaynak gerektiren (tek işlemcili PC’lerde tamamlanabilecek projeler gibi) projelerin başvuruları kabul edilmeyecektir.
  3. Başvuran araştrmacının kullanmak istediği sisteme ait başvuru formunu eksiksiz doldurması ve imzalaması gerekmektedir. Araştırıcı, başvuru formunu imzalayarak kullanım kurallarına hem kendisinin hem de projesindeki tüm kullanıcıların uyacağını kabul eder.
  4. Projenin UHeM’den yararlanması kabul edildiğinde, başvuru belgesinin kurum tarafından onaylanmış bir kopyası araştırıcıya iletilir.
  5. Kullanıcılar, kendi üzerlerine lisanslı yazılımları kullanabilecekleri gibi UHeM’nin edindiği yazılımları da lisans özelliklerine uygun olarak kullanabilirler ve ticari amaçla herhangi bir kullanımda bulunmayacaklarını taahhüt ederler.
  6. Kullanıcılara, sistemlerin yoğunluğuna göre belirli miktarda kaynak kullanım izni verilecektir. UHeM yönetimi sistem yoğunluğunun değişmesi durumunda, sistemin verimli kullanılabilmesi için kullanıcıya ayrılan kaynak miktarını artırabilir ya da azaltabilir.
  7. Proje grubuna verilen erişim yetkilerinin, bu proje çalışanları haricindeki kişiler tarafından, merkezin bilgisi olmadan kullanımının tespiti halinde kullanıcı erişimlerinin hepsi durdurulur, proje sorumlusu bilgilendirilir. Aynı kullanıcıya tekrar hesap açılmaz.
  8. Hesap açılan tüm akademik projelerin, UHeM kaynaklarını kullanarak hazırladıkları bilimsel çıktılarda (tez, makale, bildiri, rapor gibi) UHeM’nin kullanıldığının açık bir şekilde belirtilmesi gerekmektedir.
  9. Yayınların teşekkür (“acknowledgement”) kısımlarında Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi’nin adı zikredilmeli ve projeye atanan hesap (grant) numarası bilgisi aşağıdaki örnekteki gibi yer almalıdır.
   Acknowledgements
   Computing resources used in this work were provided by the National Center for High Performance Computing of Turkey (UHeM) under grant number <grant number>.
   Teşekkür
   Bu çalışmada kullanılan hesaplama kaynakları Ulusal Yüksek Başarımlı Hesaplama Merkezi'nin (UHeM), <grant number> numaralı desteğiyle, sağlanmıştır.
  10. Sistem yöneticisi, ilgili sistemin kural dışı kullanımının tespiti halinde kullanıcıları sistemlerden çıkartma, erişimlerini kısıtlama, çalıştırdıkları işleri sonlandırma hakkına sahiptirler. Araştırıcının bilgi istemesi halinde sistem yöneticisi konu hakkında bilgi verebilir.
  11. Kullanıcıların işlerini engelleyebilecek her türlü planlı sistem çalışması sistem yöneticisi tarafından kullanıcılara önceden duyurulur.
  12. Planlanmamış kaynak kesintilerinden proje gidişini etkilemesi durumunda UYHBM'nin hiçbir sorumluluğu yoktur.
  13. Projenin başvuru formunda belirtilmeyen ve değerlendirme komisyonu tarafından kullanımı onaylanmamış veya UHeM’nin veya kullanıcının uygun kullanım lisansı olmayan yazılımlar, sistem üzerinde kullanılamaz. Kullanıcıların bilgi güvenliği/gizliliği öncelikli olduğundan kullanıcı dizinleri bu amaçla denetlenmeyecektir. Kullanıcılar kendilerine ait dizinlerdeki tüm yazılım, veri ve diğer içerikten sorumludur. Merkez yönetimi kullanıcıların yazılımlarından doğacak her türlü hukuki sorumluluktan muaftır. Kullanıcılar kendi sorumluluklarında kullanımlarına verilen sunucularda kullandıkları yazılımlardan sorumludurlar.
  14. Sistemlerdeki herhangi bir sorundan dolayı kullanıcılara ait herhangi bir bilginin kaybından merkez sorumlu tutulamaz. Her türlü bilginin yedeklenmesinden öncelikle kullanıcı sorumludur. Sistemde çalışan diğer kullanıcıların sayısal ortamdaki bilgilerine izinsiz ulaşılmaya çalışması, izinsiz kullanması ve çalışmalarını engelleyecek yönde herhangi bir girişimin tespit edilmesi halinde proje bünyesindeki tüm kullanıcıların sistemlere erişimi durdurulur.
  15. Sistemde kurulu olan ticari yazılımlar, eğer herhangi bir lisans sınırlaması yoksa, akademik kullanım için tüm kullanıcıların erişimine açık olabilir.
  16. Sistem yönetimi, yazılım kullanımı ve geliştirilmesi konusunda destek vermekle sorumlu değildir. Kullanıcıların ihtiyaç duyduğu spesifik kütüphane ve yazılımların eğer birden çok kullanıcıya hizmet vermeyecekse, kullanıcıların ev dizinlerine kurulması şeklinde yönlendirme yapılabilir. Ancak ev dizinlerine kurulacak spesifik hertürlü kütüphane ve yazılım sistem yönetimine bildirilmeliyönetiminin uygun görmesi durumunda kullanıcı ihtiyaç duyduğu bu yazılımları kullanabilir.
  17. UHeM sistemlerinde iş çalıştırabilmesi için kuyruk sistemi kullanılması zorunludur. UHeM yönetimi kullanıcıların üye oldukları kuyrukların önceliklerini sistem yoğunluğuna göre değiştirilmek hakkına sahiptir.
  18. UHeM sistemlerinde kullanıcıların etkileşimli (ing. interactive) iş yapma süresi idarece belirlenen süre ile sınırlıdır.
  19. UHeM'de açılan projeler bir seneliğine açılır. Proje Yöneticisi süre sonunda projede üretilen bütün çıktıları ve içinde UHeM'ye teşekkür metni içeren makalelerini http://portal.uhem.itu.edu.tr adresindeki UHeM Proje Yönetim Sayfasına upload ederek projesini kapatır.
  20. Bir senelik çalışma süresi dolan veya tahsis edilen kaynaklarını bitiren Projelerin kullanıcılarının sisteme iş vermeleri engellenir.
  21. Çalışma süresi dolacak projelerin yöneticilerinin eğer çalışmalarına devam etmek istiyorlarsa, bitiş tarihinde en geç bir ay önce UHeM Proje Yönetim Sayfalarından Proje Yenilemesi Başvuru yaparak ek süre talebinde bulunması gerekmektedir.
  22. Süresi dolmuş ve yenilemesi yapılmamış projelerin verisi proje süresinin bitiminde 3 ay sonrasına kadar UHeM sistemlerinde saklanır, akabinde silinir.
  23. Tahsis edilen işlemci kaynağı ve ev dizinlerin tutulduğu AKDENIZ disk sistemleri için 2 seviyeli bir kota mekanizması işlemektedir. Eğer tahsis edilen işlemci kaynağı biter veya AKDENIZ disk miktarı aşılırsa proje kullanıcılarının sisteme iş vermesi engellenir. Proje Yöneticisinin 30 gün içinde UHeM Proje Yönetim Sayfalarından ek kaynak talebinde bulunup Proje Yenilemesi yapması gerekmektedir. 30 gün içinde Proje Yenilemesi yapılmamış kota aşımına uğramış projelerin kullanıcılarının erişimleri engellenir.
  24. RunSpace(RS) disk sistemlerinde ise kota kontrol mekanizması uygulanmamakta olup, dosya yaşlandırması uygulaması yapılmaktadır ve 30 günden eski dosyalar otomatik olarak silinmektedir. Kullanıcıların RunSpace disk sistelerinde ürettiği datayı üretildikten sonra 30 gün içinde AKDENIZ disk sistemlerindeki proje dizinlerine taşımaları gerekmektedir.