×
Yeni bir madde oluştur
Sayfa başlığınızı buraya yazın:
We currently have 15 articles on UHeM Wiki. Type your article name above or create one of the articles listed here!  UHeM Wiki
  15Maddeler

  Login Sunucularına Erişim Kılavuzu

  Sistemin Genel Yapısı

  Merkezimizdeki temel yapı aşağıdaki şemadaki gibidir:


  Kume.gif


  Hesaplama amaçlı bilgisayarlar (Şemada Bilg.1, Bilg.2, vb.) kullanıcılarımızın doğrudan erişimine kapalıdır. Bu bilgisayarlarda bir program çalıştırabilmek için, kullanıcı şemada login node olarak gösterilen ayrı bir bilgisayara ssh ile bağlanır. Burada programlarını ve gerekli dosyaları hazırlar. Bu programını bir iş olarak Slurm'e gönderir. Sonuçta programı Slurm tarafından uygun makinalarda çalıştırılır.

  Login Sunucularına Erişim

  Login sunucularımıza (login node), öncelikle merkezimize VPN bağlantısı sağladıktan sonra, ssh yardımı ile erişebilirsiniz.


  SSH bağlantısı için sariyer.uhem.itu.edu.tr'ye ssh yapılmalıdır.

  • Windows işletim sistemi kullanıyorsanız, SSH bağlantısı için Putty programını kullanabilirsiniz.
  • Mac OSX veya Linux işletim sistemi kullanıyorsanız, terminal (uçbirim) programı açtıktan sonra, ssh komutunu doğrudan kullanabilirsiniz. Kullanıcı adınızı -l (Küçük L harfi) parametresi ile vermelisiniz.


  Örneğin ahmet kullanıcısı için yazılması gereken komut:

  ssh sariyer.uhem.itu.edu.tr -l ahmet
  


  Bu komutu eposta adreslerindeki gibi @ işareti ile de yazabiliriz:


  ssh ahmet@sariyer.uhem.itu.edu.tr
  


  Sarıyer kümesinin login sunucusu sariyer makinasıdır. sariyer.uhem.itu.edu.tr adresine ssh yaptığınızda, bu makinaya erişmiş olursunuz.


  Eğer VPN bağlantınız çalıştığı halde, sariyer.uhem.itu.edu.tr adresine ssh yaptığınızda erişemezseniz, ssh için sariyer.uhem.itu.edu.tr yerine aşağıdaki IP adresini kullanabilirsiniz:

  10.128.2.32

  Yani:

  ssh ahmet@10.128.2.32
  


  şeklinde sariyer makinasına bağlanabilirsiniz.