×
Yeni bir madde oluştur
Sayfa başlığınızı buraya yazın:
We currently have 15 articles on UHeM Wiki. Type your article name above or create one of the articles listed here!  UHeM Wiki
  15Maddeler

  MPI Kullanım Kılavuzu

  MPI başta dağıtık bellekli sistemler olmak üzere paralel algoritma yazmaya yarayan bir kütüphane standartıdır. Bir programlama dili değildir. MPI kütüphanelerinin C, C++ ve Fortran dili aileleri için sürümleri bulunmaktadır.MPI, “mesaj geçme" mantığına dayalıdır. Değişik işlemciler, birbirleriyle iletiler sayesinde haberleşirler. Sistemimizde Intel MPI Library 3.1 ve mvapich-1.0 /mvapich2- 1.2p1 yüklüdür.

  MVAPICH/MVAPICH2 Nedir?

  MVAPICH , MPI1’in infiniband üzerinden MPICH1 tabanlı ,yüksek performansl bir uygulamasıdır.MVAPICH2 ise MPICH2 tabanlı ,yüksek performanslı MPI2 uygulamasıdır.Verbs Level Interface (VAPI) üzerinden yüksek performans ve ölçeklenebilir desteği bu paketlerle sağlanır.Bu paketler uDAPL, OpenIB/Gen2 ve TCP/IP standartı gibi iletim arayüzleri tarafından desteklenir.

  MPI Nasıl Derlenir?

  Öncelikle bazı çevre değişkenlerinin ayarlanması gerekiyor. Bash için olan ayarlarda .bashrc ya da profile dosyamıza aşağıdaki satırları eklemeliyiz:

  export INTEL_LICENSE_FILE=/RS/progs/intel/licenses
  # intel mpi için
  . /RS/progs/intel/impi/3.1/bin64/mpivars.sh
  # c, c++ ve fortran derleyicileri kullanabilmek için
  . /RS/progs/intel/Compiler/11.1/069/bin/iccvars.sh intel64
  

  tcsh için .tcshrc dosyamıza aşağıdaki satırları ekleyelim:

  source /RS/progs/intel/impi/3.1/bin64/mpivars.csh
  source /RS/progs/intel/Compiler/11.1/069/bin/iccvars.csh intel64
  

  Böylece intel derleyicilerini kullanabilir duruma geldik. Kullanılacak olan programın kaynak koduna sahip ve kodu derlemek durumda olan kullanıcılar, kod derleme ve kod çalıştırma denemelerini login node'ların lokal disk'inde bulunan /tmp dizininde, başka dosya ya da dizin isimleriyle çakışmayacak şekilde isimlendirilmiş bir dizin hiyerarşisi içinde yapabilirler. [UYBHM paralel dosya sistemlerinin performansını düşürmemek için /tmp dizinin kullanılması önerilmekte, ancak kimi uygulama kod paketlerinin büyüklüğü göz önüne alınarak bu uygulama zorunlu tutulmamaktadır.] Kullanıcılar derlenen bu yazılımı, kod derleme ve test işlemleri sonrasında, yazılımın hesaplama düğümleri tarafından ulaşılması için öncelikli olarak AKDENIZ dosya sistemine taşımalı, sonrasındaysa kullanım sıklığı ya da şekline göre RS dizinine kopyalamalıdır. Login node'ların /tmp dizinlerinin diski doldurmaması için belirli aralıklarla bu dizin içindeki dosyalar silinecektir. Derleme ve test işlemleri sonrasında ilgili dosya ve dizinlerin kullanıcılarca silinmesi gerekmektedir. Aksi halde belirli aralıklarla yapılan temizlik sonrasında derleme işleminin yapıldığı kodlar da silinmiş olabilir. Artık programımızı derleyelim:

  [admin.yildirim@lnode2 tmp]$ mpicc -o mpihello.x mpihello.c
  [admin.yildirim@lnode2 tmp]$ mpifort -o mpihello.x mpihello.f
  

  MPI Programlarının Teslimi

  $ bsub -q short -P sairler -n 6 -m anadolu_s –a intelmpi -o cikti%J.txt mpirun.lsf \
   /AKDENIZ/users/admin.yildirim/rs/sairler/mpihello/mpihello.x
  Job <9430> is submitted to queue <short>.
  

  burada "-n 6" programın kaç cpu kullanacağıdır. Fazladan yazdığımız "-a intelmpi" ile bsub'a hangi mpi kütüphanesini kullanacağımızı söylüyoruz. Ayrıca programı mpirun.lsf ile çalıştırdığımıza dikkat edin. Gelin bir de bjobs çıktısına bakalım:

  $ bjobs
  JOBID USER STAT QUEUE FROM_HOST EXEC_HOST JOB_NAME  SUBMIT_TIME
  9430  admin.y RUN   short    anadolu1     2*d020       *llo.HP64  Oct 16 12:57 
                                         2*d021
                                         2*d022
  

  burada görüldüğü gibi işimiz 3 farklı makinede 2'şer süreç (process) olarak çalışmıştır. Toplamda istediğimiz gibi 6 cpu ediyor. LSF her makinede kaç cpu olduğunu bildiği için, 2 cpu'lu makinelere, her makineye 2 süreç gelecek şekilde işi boş makinelere dağıtmıştır. LSF işimizi en hızlı çalıştıracağını düşündüğü makinelere otomatik olarak gönderir. Ancak istersek bu aşamada ek şartlar sunarak işimizi belli özelliklere sahip makinelere gönderebiliriz.

  MPI+OpenMP (Mixed) Programlarının Derlenmesi ve Teslimi

  Mixed programalama düğüm içinde ortak paylaşımlı hafızanın dolayısıyla OpenMP’nin özelliklerini, düğümler arasında da MPI’?n özelliklerini kullanarak yapılan programlama çeşitidir. MPI+OpenMP kodu aşağıdaki şekilde derlenebilir:

  [admin.yildirim@lnode2 tmp]$ mpiicc -o mixed -openmp mixedHello.c
  mixedHello.c(32) : (col. 1) remark: OpenMP DEFINED REGION WAS PARALLELIZED
  Kodları çalıştırmak için;
  [admin.yildirim@lnode2 ~]$ bsub -a intelmpi -P sairler -q short -m anadolu_s -o out.%J -e err.%J \
  mpirun.lsf ./mixed
  Job <6243> is submitted to queue <short>
  [admin.yildirim@lnode2 ~]$ bjobs
  JOBID USER       STAT QUEUE FROM_HOST EXEC_HOST JOB_NAME SUBMIT_TIME
  6243  admin.yildirim PEND short   anadolu2       *f ./mixed              Mar 15 14:4
  [admin.yildirim@lnode2 ~]$ bjobs
  JOBID USER       STAT QUEUE FROM_HOST EXEC_HOST JOB_NAME SUBMIT_TIME
  6243  admin.yildirim RUN  short   anadolu2         d023    *f ./mixed    Mar 15 14:4
  The output (if any) follows:
  INFO: 10.128.1.23:Number of CPUs: 4
  10.128.1.23: Hello world from process 0 of 1 thread number = 0
  10.128.1.23: Hello world from process 0 of 1 thread number = 110.128.1.23: Hello world from process 0 of 1 thread number = 2
  10.128.1.23: Hello world from process 0 of 1 thread number = 3
  Job /SFS/LSF_HPC/6.2/linux2.6-glibc2.3-x86_64/bin/intelmpi_wrapper ./mixed
  TID  HOST_NAME  COMMAND_LINE      STATUS      TERMINATION_TIME
  ======================= ================ ========== =====
  00000    d023    ./mixed    Done      03/15/2007 14:45:26
  

  ÖNEMLİ NOT: Infiniband networkunu kullanacak uygulamalarınızda Intel MPI ya da MVAPICH MPI sürümlerini kullanılması tavsiye edilmektedir.