×
Yeni bir madde oluştur
Sayfa başlığınızı buraya yazın:
We currently have 15 articles on UHeM Wiki. Type your article name above or create one of the articles listed here!  UHeM Wiki
  15Maddeler

  man komutu ile bir komut hakkında bilgi alabiliriz. Linux'da pek çok program, komut, dosya ve konu hakkında man sayfası mevcuttur. Her an elinizin altında olan bu dökümanları kullanmaya alışırsanız çok önemli bir bilgi kaynağına sahip olursunuz.


  Örneğin bsub lsf komutu icin bilgi almaya çalışalım:


  man bsub
  


  Manbsub.png


  Burada açılan dökümanda yukarı ve aşağı ok tuşları ile yada <Enter> ve b tuşları ile yukarı ve aşağı birer satır değiştirerek dolaşabiliriz. <Boşluk> tuşu ise tam bir sayfa kaydırır.


  Arama yapmak icin / karakterine basıp aranacak kelimeyi yazarız. n ile bir sonraki bulunana gidebiliriz.


  Çıkmak içinse q tuşuna basmalıyız.


  Şimdi gelin,bir başka örneğe bakalım: printf c komutu icin bilgi almaya çalışalım.


  man printf
  


  Mangorunum.png


  Açılan döküman printf hakkında ama c dilindeki printf fonksiyonu hakkında değil. Bu printf bir bash komutu. Bu durumun sebebi linux'taki pek çok yüklü program kendi man sayfalarını da sisteme yükler. Böylece aynı isimle pek çok man sayfası oluşur. Bu durumda bizim istediğimiz man sayfası için man -k printf şeklinde bir man komutu çalıştırarak, man komutuna adında printf geçen tüm man sayfalarını listele deriz:


  man -k printf
  asprintf       (3) - print to allocated string
  ber_alloc_t [ber_printf] (3) - LBER simplified Basic Encoding Rules library routines for encoding
  ber_flush [ber_printf] (3) - LBER simplified Basic Encoding Rules library routines for encoding
  ber_printf      (3) - LBER simplified Basic Encoding Rules library routines for encoding
  ber_printf [ber_alloc_t] (3) - LBER simplified Basic Encoding Rules library routines for encoding
  ber_printf [ber_flush] (3) - LBER simplified Basic Encoding Rules library routines for encoding
  ber_printf [ber_put_enum] (3) - LBER simplified Basic Encoding Rules library routines for encoding
  ber_printf [ber_put_int] (3) - LBER simplified Basic Encoding Rules library routines for encoding
  ber_printf [ber_put_null] (3) - LBER simplified Basic Encoding Rules library routines for encoding
  ber_printf [ber_put_ostring] (3) - LBER simplified Basic Encoding Rules library routines for encoding
  ber_printf [ber_put_seq] (3) - LBER simplified Basic Encoding Rules library routines for encoding
  ber_printf [ber_put_set] (3) - LBER simplified Basic Encoding Rules library routines for encoding
  ber_printf [ber_put_string] (3) - LBER simplified Basic Encoding Rules library routines for encoding
  ber_printf [ber_start_set] (3) - LBER simplified Basic Encoding Rules library routines for encoding
  ber_printf [lber-encode] (3) - LBER simplified Basic Encoding Rules library routines for encoding
  ber_put_bitstring [ber_printf] (3) - LBER simplified Basic Encoding Rules library routines for encoding
  ber_put_boolean [ber_printf] (3) - LBER simplified Basic Encoding Rules library routines for encoding
  ber_put_enum [ber_printf] (3) - LBER simplified Basic Encoding Rules library routines for encoding
  ber_put_int [ber_printf] (3) - LBER simplified Basic Encoding Rules library routines for encoding
  ber_put_null [ber_printf] (3) - LBER simplified Basic Encoding Rules library routines for encoding
  ber_put_ostring [ber_printf] (3) - LBER simplified Basic Encoding Rules library routines for encoding
  ber_put_seq [ber_printf] (3) - LBER simplified Basic Encoding Rules library routines for encoding
  ber_put_set [ber_printf] (3) - LBER simplified Basic Encoding Rules library routines for encoding
  ber_put_string [ber_printf] (3) - LBER simplified Basic Encoding Rules library routines for encoding
  ber_start_seq [ber_printf] (3) - LBER simplified Basic Encoding Rules library routines for encoding
  ber_start_set [ber_printf] (3) - LBER simplified Basic Encoding Rules library routines for encoding
  curl_maprintf [curl_mprintf] (3) - formatted output conversion
  curl_mfprintf [curl_mprintf] (3) - formatted output conversion
  curl_mprintf     (3) - formatted output conversion
  curl_msnprintf [curl_mprintf] (3) - formatted output conversion
  curl_msprintf curl_mvaprintf [curl_mprintf] (3) - formatted output conversion
  curl_mvfprintf [curl_mprintf] (3) - formatted output conversion
  curl_mvprintf [curl_mprintf] (3) - formatted output conversion
  curl_mvsnprintf [curl_mprintf] (3) - formatted output conversion
  curl_mvsprintf [curl_mprintf] (3) - formatted output conversion
  dprintf       (3) - print to a file descriptor
  fprintf [printf]   (3) - formatted output conversion
  fprintf [printf]   (3p) - print formatted output
  fwprintf [wprintf]  (3) - formatted wide character output conversion
  fwprintf [wprintf]  (3p) - print formatted wide-character output
  printf        (1) - format and print data
  printf        (1p) - write formatted output
  printf        (3) - formatted output conversion
  printf        (3p) - print formatted output
  printf [builtins]  (1) - bash built-in commands, see bash(1)
  snprintf [printf]  (3) - formatted output conversion
  snprintf [printf]  (3p) - print formatted output
  sprintf [printf]   (3) - formatted output conversion
  sprintf [printf]   (3p) - print formatted output
  swprintf [wprintf]  (3) - formatted wide character output conversion
  swprintf [wprintf]  (3p) - print formatted wide-character output
  vasprintf [asprintf] (3) - print to allocated string
  vdprintf [dprintf]  (3) - print to a file descriptor
  vfprintf [printf]  (3) - formatted output conversion
  vfprintf [vprintf]  (3p) - format output of a stdarg argument list
  vfwprintf [vwprintf] (3p) - wide-character formatted output of a stdarg argument list
  vfwprintf [wprintf] (3) - formatted wide character output conversion
  vprintf       (3p) - format output of a stdarg argument list
  vprintf [printf]   (3) - formatted output conversion
  vsnprintf [printf]  (3) - formatted output conversion
  vsnprintf [vprintf] (3p) - format output of a stdarg argument list
  vsprintf [printf]  (3) - formatted output conversion
  vsprintf [vprintf]  (3p) - format output of a stdarg argument list
  vswprintf [vwprintf] (3p) - wide-character formatted output of a stdarg argument list
  vswprintf [wprintf] (3) - formatted wide character output conversion
  vwprintf       (3p) - wide-character formatted output of a stdarg argument list
  vwprintf [wprintf]  (3) - formatted wide character output conversion
  wprintf       (3) - formatted wide character output conversion
  wprintf       (3p) - print formatted wide-character output
  


  Bunların çoğunluğu adında printf geçen sayfalar. Burada tam adı printf olan man sayfaları ise sadece şunlar:


  printf        (1) - format and print data
  printf        (1p) - write formatted output
  printf        (3) - formatted output conversion
  printf        (3p) - print formatted output
  printf [builtins]  (1) - bash built-in commands, see bash(1)
  


  Bunlardan istediğimiz (3) ile gösterilen. Bu sayfayı görüntülemek için man komutuna bölüm adını (3) verelim:


  man -S 3  printf
  


  Mans3printf.png


  Bölüm numaralarının ne anlama geldiği konusunda şu tablo eksik olsa da bir fikir vermekte:

  Man Sayfası Bölümleri:
  Bölüm No Açıklama
  1 Kullanıcı Komutları
  2 Sistem Çağrıları
  3 C Kütüphane Fonksiyonları
  4 Cihaz Dosyaları ve Özel Dosyalar
  5 Dosya Biçimleri ve Kurallar Hakkında
  6 Oyunlar vb.
  7 Diğer.
  8 Sistem Yönetim Komutları ve Servisler


  Son olarak şunu söyleyerek bitirelim: vim editöründe bir dosyayı değiştirirken, vim programından çıkmadan, man sayfalarına erişebilirsiniz. Bunun için man sayfasına bakmak istediğiniz kelimenin üzerine imleci getirip, K tuşuna basınız. Eğer mevcutsa ilgili man sayfası gösterilecek ve man sayfasından çıktığınızda vim programına geri dönmüş olacaksınız.