×
Yeni bir madde oluştur
Sayfa başlığınızı buraya yazın:
We currently have 15 articles on UHeM Wiki. Type your article name above or create one of the articles listed here!  UHeM Wiki
  15Maddeler

  Module Komutu ile Çevre Değişkenlerinin Ayarlanması

  module komutu çalıştırmak istediğimiz programların gerektirdiği çevre değişkeni ayarlamalarının kolayca yapmak için kullanılır. Programları kuranlar module paketi yada module dosyası denen ve temelde bir program için gereken çevre değişkenlerinin tanımlandığı bir dosya olan module dosyasını hazırladılarsa, kullanıcı olarak bizler module programı ile bu dosyanın varlığını görüp, sadece bir tek module komutu ile bu ayarlamaların yapılmasını sağlayabiliriz.


  Bu yaklaşımın geleneksel bashrc/profile dosyalarında çevre değişkenleri tanımlamaya üstünlüğü, istediğimiz zaman bir komutla başka bir program ayarına geçebilmemizdir. Oysa bashrc/profile dosyalarına bu ifadeleri yazdığımız zaman birbiri ile çelişen ayarlamalardan sadece birini seçmek zorunda kalırız. Diğerine geçmek ise oldukca zorlaşır.


  Mevcut module Paketlerini Görmek

  Sistemde yüklü olan module paketlerini görmek için module avail komutunu çalıştıralım:


  $ module avail
  
  --------------------------------------------------- /RS/progs/modules/3.2.9c/Modules/versions ---------------------------------------------------
  3.2.9
  
  ---------------------------------------------- /RS/progs/modules/3.2.9c/Modules/3.2.9/modulefiles -----------------------------------------------
  fftw               gnu/lapack-3.4.0         intel/composer_xe_2013      intel/netcdf-4.1.3
  globus/5.2.4           gnu/mvapich2.x86_64       intel/composer_xe_2013_sp1.1.106 intel/petsc-3.0.0-p12
  globus-5.2.4-modulefile-template gnu/netcdf-4.1.3         intel/espresso-5.0        intel/regcm-4.3.5.6
  gnu/atlas-3.8.4         gnu/openfoam-2.1.1        intel/espresso-5.0.2       intel/tau-2.19.1
  gnu/fftw-2.1.5          gnu/openmpi-1.3.2        intel/fftw-2.1.5         intel/trilinos-11.0.3
  gnu/fftw-3.3.1          gnu/openmpi-1.4.1        intel/fftw-3.3.1         netcdf
  gnu/gcc-4.6.3          gnu/openmpi-1.4.4        intel/hdf5-1.8.8         others/cuda-6.0
  gnu/gcc-4.8.0          gnu/openmpi-1.6.5        intel/icmkl-10.1.1        others/namd-multicore-cuda
  gnu/gcc-4.8.2          gnu/scalapack-2.0.0       intel/impi-3.0.no.compiler    prace
  gnu/gcc-4.9.0          gnu/valgrind-3.9.0        intel/impi-3.1
  gnu/gromacs-4.6.5        hdf5               intel/impi-3.1.no.compiler
  gnu/hdf5-1.8.8          intel/11.1.107          intel/mkl-10.3.1
  
  $
  


  Burada listelenen paket adları kullanmaya hazırdır.


  Bu liste çok uzun olduğundan, belli bir kelimeyi, bu çıktıda grep komutu ile aramayı denerseniz, çalışmadığını göreceksiniz. Bu sebeble, bizim hazırladığımız mav komutu mevcuttur. mav komutu parametresiz çalıştırıldığında normal module avail komutu gibi çalışır. Ancak bu komutun çıktısı grep komutuna yönlendirilebilir. Daha da iyisi, mav komutuna parametre verdiğinizde, örneğin mav mpi komutu ile içinde mpi kelimesi geçen module dosyaları listelenir.

  Bir Programın Ayarlarını Yüklemek

  Mesela, bir kod derlemek istiyorsak, yukarıdaki listeden bir derleyici paketi yükleyerek kullanımı için gereken ayarlamaların yapılmasını sağlayabiliriz. Ama önce mevcut durumda gcc komutunu kullanırsak hangi dosya çalıştırılacak bir bakalım:

  $ which gcc
  /usr/bin/gcc
  $
  


  Mevcut hesabımızda gcc değişkenleri ayarlı olmadığından öntanımlı /usr/bin/gcc dizinini gösteriyor. Şimdi gcc'nin 4.9.0 nolu sürümünü yükleyelim:


  $ module load gnu/gcc-4.9.0
  $
  


  Tekrar duruma bakalım, gcc komutunu kullanırsak hangi dosya çalıştırılacak:

  $ which gcc
  /RS/progs/gnu/gcc/4.9.0/bin/gcc
  $
  


  Böylece gcc-4.9.0 sürümü için gereken ayarlamaları tek bir komutla yapmış olduk.


  Yüklü module Paketlerini Görmek

  Biz which komutu ile gcc'nin ayarlarının değiştiğini gördük ama yüklü paketlerin listesi module komutuna da sorabiliriz:


  $ module list
  Currently Loaded Modulefiles:
   1) gnu/gcc-4.9.0
  $
  


  Biz sadece gnu/gcc-4.9.0 paketini yüklediğimizden sadece bu paket listelendi, ama başka paketler de yüklemiş olsaydık tümünü bu listede görecektik.


  module list ve module load komutlarını tekrar tekrar yazmak zor gelebilir. Bu sebeble ml komutu mevcuttur. Bu komut parametresiz çalıştırıldığında, module list komutu ile aynı işi yapar. Ancak, bir parametre verdiğinizde bu sefer, module load komutu olarak çalışır.


  Yüklü module Paketini Kaldırmak

  module komutunun en önemli avantajı, yüklediğimiz bir paketi kolayca kaldırabilmemizdir. Mesela, gnu/gcc-4.6.3 derleyicisini kullanmak için zaten yüklü bulunan gnu/gcc-4.9.0 paketini kaldıralım:


  $ module unload gnu/gcc-4.9.0
  $
  


  Bir kez daha yüklü paketlerin listesine bakalım:


  $ module list
  No Modulefiles Currently Loaded.
  


  Yüklü Tüm module Paketlerini Kaldırmak

  İstenirse yüklü tüm paketler tek seferde kaldırılabilir. Bu özellikle iş betiklerinde kullanıldığında, profile dosyanız aracılığı ile otomatik yüklenen paketlerden kurtulmak için faydalı olacaktır:


  $ module list
  Currently Loaded Modulefiles:
   1) uhem-bin           2) Qt/4.8.5           3) mpi/openmpi-1.8.4       4) OpenFOAM/OpenFoam.com-v1712
  
  $ module purge
  
  $ module list
  No Modulefiles Currently Loaded.
  


  Bir module Paketinin İçeriğine Bakmak

  Bir de module paketinin içeriğine bakalım. Hangi değişkenleri ayarladığını görelim:


  $ module show gnu/gcc-4.9.0
  -------------------------------------------------------------------
  /RS/progs/modules/3.2.9c/Modules/3.2.9/modulefiles/gnu/gcc-4.9.0:
  
  module-whatis	 loads the environments for GNU C Compiler
  prepend-path	 PATH /RS/progs/gnu/gcc/4.9.0/bin
  prepend-path	 LD_LIBRARY_PATH /RS/progs/gnu/gcc/4.9.0/lib:/RS/progs/gnu/gcc/4.9.0/lib64:/RS/progs/gnu/gcc/4.9.0/libexec
  prepend-path	 INCLUDE /RS/progs/gnu/gcc/4.9.0/include:/RS/progs/gnu/gmp/5.1.1/include:/RS/progs/gnu/mpc/1.0.1-2/include
  -------------------------------------------------------------------
  $
  


  Son olarak şunu da belirtelim: module programını bashrc/profile dosyanızda da kullanabilirsiniz. Her zaman yüklü olmasını istediğiniz paketleri bashrc/profile dosyanıza yazarsanız, başka bir ayar gerektiğinde module unload komutu ile kolayca kaldırabilirsiniz.