×
Yeni bir madde oluştur
Sayfa başlığınızı buraya yazın:
We currently have 15 articles on UHeM Wiki. Type your article name above or create one of the articles listed here!  UHeM Wiki
  15Maddeler

  PRACE Tier-1 Sistemlerine Erişim

  PRACE DECI projeleri kapsamında projesi onaylanmış kullanıcıların ilgili yüksek başarımlı hesaplama (YBH) merkezi sistemlerine erişebilmesi için aşağıdaki adımları yapması gerekmektedir.

  Sertifika talebi ve kullanıcı işlemleri:

  • PRACE sistemlerine erişim kullanıcı sertifikaları üzerinden gerçekleştiğinden

  https://www.grid.org.tr/servisler/sertifika/cert_request/sertifika_basvuru.php adresinden sertifika talebinde bulunulmalıdır.

  • Sertifikalarınız tanımlandığı ve Siz de sertifikayı browser'ınıza yüklediğinizde
  CN =
  OU =
  O =
  C =
  

  bilgilerini prace-support@uhem.itu.edu.tr adresine bildirmeniz gerekmektedir. Bu bilgiyi Firefox browser üzerinden aşağıdaki gibi alabilirsiniz:

  1. Firefox browser'a sertfikanızı "import" ediniz,
  2. Firefox > Preferences > Advanced Tab > Encryption
  3. "View Certificates" butonuna tıklayınız
  4. Açılan pencerede "your certificates" tab'ini göreceksiniz.
  5. Sertifikanın üstüne tıklayıp "view" butonuna basınız,
  6. Açılan pencerede "Details" tab'ındaki "certificate fields" bölümünde "subject field"'i seçerseniz yukarıda istenilen bilgilere ulaşabilirsiniz.
  7. Bu bilgileri prace-support@uhem.itu.edu.tr adresine bildirmeniz gerekmektedir.
  8. Sonraki aşamada sizin için kullanıcı adı tanımlanacak, bu bilgiler sizinle paylaşılacaktır. Oluşturulan kullanıcı ile sertifika bilginiz entegre edilecektir.


  DECI kapsamında hesaplama kaynağı sağlanan merkeze ulaşmak için aşağıdaki yol takip edilmelidir:

  • UHeM'de tanımlı plogin ismindeki (plogin.uhem.itu.edu.tr) sunucu PRACE'in "doornode" diye tabir edilen sunucularına erişim hakkı sahiptir. Dolayısı öncelikli olarak plogin sunucusuna bağlanılması gerekmektedir. Bunu yaparken varsa UHeM'deki mevcut kullanıcınızı kullanabilirsiniz.
  ssh uhem_kullanicisi@plogin.uhem.itu.edu.tr
  
  • Bu sunucu üzerinden doornode'lardan birine erişim sağlanmalıdır.
  • Bu durumda size tanımlanmış olan PRACE DECI kullanıcısının kullanılması gerekmektedir.
  • Sertifika ile bağlantının gerçekleştirebilmesi için plogin sunucusu üzerinde aşağıdaki işlemlerin yapılması gerekmektedir.
  • Evdizininde .globus dizini oluşturulacak (baştaki noktayı unutmayınız),
  • Web tarayıcınızdan (browser) "export" ettiğiniz p12 uzantılı sertifika dosyasını ev dizininize aktarmanız (upload) gerekmektedir,
  • Aşağıdaki işlemler yapılarak p12 sertifikanız pem formatına donüştürülmelidir:
     openssl pkcs12 -in <certAdi>.p12 -out .globus/usercert.key -nodes -nocerts
     openssl pkcs12 -in <certAdi>.p12 -out .globus/usercert.pem -nodes -clcerts -nokeys
     openssl rsa -in .globus/usercert.key -out .globus/userkey.pem
     chmod 700 /.globus
     chmod 400 /.globus/*.{pem,key}
  
  • Böylece plogin sunucusu üzerinde ilgili kullanıcı için sertifikanız tanımlamış olacaktır.
  • PRACE'in "doornode"'larına gsissh komutu ile erişilebilir.
  • Bu doornode'ların listesini aşağıdaki komutla alabiliriz:
     prace_service -l
  
  • plogin üzerinde aşağıdaki komut kullanılarak PRACE doornode bağlantısı sağlanabilir:
     export X509_USER_CERT=$HOME/.globus/usercert.pem
     export X509_USER_KEY=$HOME/.globus/usercert.key
  
     module load globus
  
     grid-proxy-init
     gsissh `prace_service -i -s sara`
  


  GridFTP ile dosya tranferi için ise globus-url-copy komutu kullanılabilir:

     globus-url-copy -vb file:///home/pr1t00088/deneme.c gsiftp://plogin.uybhm.itu.edu.tr/AKDENIZ/users/pr1t00088/