×
Yeni bir madde oluştur
Sayfa başlığınızı buraya yazın:
We currently have 15 articles on UHeM Wiki. Type your article name above or create one of the articles listed here!  UHeM Wiki
  15Maddeler

  MPI ile yazılmış örnek bir C programı. Program PI sayısını hesaplamaktadır.

  Kaynak Kod

  /**
   * code by William Emmanuel S. Yu
   * for testing LAM install in ahpc cluster
  **/
   
  #include <mpi.h>
  #include <math.h>
  #include <stdio.h>
  #include <stdlib.h>
   
  int main (int argc,char* argv[]) {
      int n, myid, numprocs, i,j,k,l;
      double PI25DT = 3.14159265358979323846264338327950288419716;
      double mypi, pi, h, sum, x;
      double dummy = 0.0;
      double t1,t2;
   
   
      MPI_Init(&argc,&argv);
      MPI_Comm_size(MPI_COMM_WORLD, &numprocs);
      MPI_Comm_rank(MPI_COMM_WORLD, &myid);
   
      t1 = MPI_Wtime();
   
      n = 100;
   
      h = 1.0 / (double) n;
      sum = 0.0;
      for (i=myid+1; i<=n; i += numprocs){
          x = h * ((double)i - 0.5);
          sum += (4.0 / (1.0 + x*x));
   
          for(j=0;j<1000;j++)
            for(k=0;k<1000;k++)
             for(l=0;l<100;l++)
               dummy = dummy + j+ k + l;
      }
      mypi= h * sum;
   
      MPI_Reduce(&mypi, &pi, 1, MPI_DOUBLE, MPI_SUM, 0, MPI_COMM_WORLD);
      printf("Myid is %d: mysum: %5.2f dummy: %5.3f\n",myid,sum,dummy);
      if (myid == 0)
          printf("pi is %.25f, Error is %.25f\n\n\n\n", pi, fabs(pi-PI25DT));
   
      t2 = MPI_Wtime();
   
      printf("Elapsed time [%2d] is %8.2f\n",myid,t2-t1);
   
      MPI_Finalize();
      return 0;
  }
  

  Derleme

  Programı derleyebilmek için öncelikle .bashrc dosyasına[1] aşağıdakilerini eklemeniz gereklidir:

  export INTEL_LICENSE_FILE=/RS/progs/intel/licenses
  # intel mpi için
  . /RS/progs/intel/impi/3.1/bin64/mpivars.sh
  # c, c++ ve fortran derleyicileri kullanabilmek için
  . /RS/progs/intel/Compiler/11.1/069/bin/iccvars.sh intel64
  

  Ardından aşağıdaki komutu kullanarak programınızı derleyebilirsiniz. Derleme sonrasında oluşan dosyanın adı pi.x dir. Artık bu programı LSF kullanarak sisteme verebilirsiniz.

  source ~/.bashrc
  mpicc pi.c -o pi.x
  

  Çalıştırma

  Derlenen programı sisteme teslim edebilmek için LSF yazılımı kullanılmaktadır. Bunu için aşağıdakine benzer bir dosyayı /RS/users/<user_name> altında yaratmak gereklidir.

  #!/bin/bash
  #BSUB -P proje_ismi
  #BSUB -q kuyruk_isimi
  #BSUB -m sunucu_sistemi
  #BSUB -o %J.out
  #BSUB -e %J.err
  #BSUB -a intelmpi
  #BSUB -n 16
   
  mpirun.lsf /RS/users/<user_name>/pi.x
  
  proje_ismi
  Buraya kullanıcı hesabınız açıldıktan sonra size gelen e-posta içerisindeki proje adını yazmalısınız. Proje adları aynı zamanda UNIX grubuna karşılık geldiği için, üye olduğunuz grupları listelemek işinize yarayabilir. Bunun için id komutunu kullanabilirsiniz.
  kuyruk_ismi
  LSF'de ayrıntılı açıklandığı gibi sistemde birden fazla kuyruk sistemi bulunmaktadır. Hangi kuyuklar iş gönderme yetkinizin olduğunu bqueues -u <user_name>[2] komutu ile görebilirsiniz. <user_name> ifadesini kullanıcı adınızla değiştirmelisiniz. Örnek:
  [hbm51401@elogin ~]$ bqueues -u hbm51401
  QUEUE_NAME   PRIO STATUS     MAX JL/U JL/P JL/H NJOBS PEND  RUN SUSP 
  hbm514_e2    40 Open:Active   256  32  -  -   0   0   0   0
  
  sunucu_sistemi
  anadolu_dual_w, anadolu_quad_w, karadeniz_w, ege_e, ege2_w seçeneklerinden birisi belirtilir. Seçtiğiniz kuyruk ile sunucu sisteminin uyumlu olmasına dikkat etmelisiniz. Seçtiğini kuyruk için hangi sunucu sistemini yazabileceğinizi bqueues -l <kuyuuk_ismi> komutunu kullanabilirsiniz. Bu komutun çıktısının son bölümünde kuyrukta tanımlı sunucu sistemlerinin adları yer almaktadır. Bu konuda ayrıntılı bilgi UHEM Sunucu Sistemlerindeki Yeni Yapılanma ve Değişen Kullanım Prosedürleri'nde bulunmaktadır.
  -n 16
  Toplam çekirdek sayısı girilir.

  Hazırladığınız dosyayı /RS/users/<user_name> altında pi.lsf adı ile kaydettikten sonra

  bsub < pi.lsf
  

  komutunu kullanarak işi teslim edebilirsiniz. LSF ile ilgili ayrıntılı bilgiyi LSF Kullanım Kılavuzu'nda bulabilirsiniz.


  1. Bu dosya /AKDENIZ/users/<user_name> klasöründe bulunmaktadır. <user_name> bölümü kullanıcı adınızla değiştirin.
  2. LSF komutlarını çalıştırabilmek için sisteme ilk girişte source /RS/progs/LSF/conf/profile.lsf komutunu çalıştırmalısınız. Bu komutu tekrar tekrar çalıştırmak istemiyorsanız .bashrc dosyasına koyabilirsiniz.