×
Yeni bir madde oluştur
Sayfa başlığınızı buraya yazın:
We currently have 15 articles on UHeM Wiki. Type your article name above or create one of the articles listed here!  UHeM Wiki
  15Maddeler

  Sbatch hata mesajları

  Sariyer kümesinde kullanılan SLURM'e iş betiği teslim ettiğinizde karşılaşabileceğiniz hata mesajları hakkında bilgileri aşağıda bulabilirsiniz:


  Betik Dosyasi Bulunamadi

  Betik Dosyasi Bulunamadi!
  


  Bu hata iki sebeble oluşabilir. Ya iş betiğinizin adını yanlış vermişsinizdir, yada iş betiğinizin sadece adını verip, path bilgisi olmadan vermişsinizdir. Örneğin sbatch basit.sh yerine sbatch ./basit.sh yazarak bu hatayı geçebilirsiniz.


  Disk Kota asimi uyarisi

  sbatch: error:
   =========================================================
    PROJE UYARISI  : Disk kota asimi uyarisi!
    PROJECT WARNING: Disk quota exceeded!
   =========================================================
  
   =========================================================
    Bu proje yukaridaki sebeble is vermeye kapatilmistir!
    This project is closed for job submission, because of the above reason!
   =========================================================
  
  sbatch: error: Batch job submission failed: Invalid account or account/partition combination specified
  


  Bu hata projenize atanan Disk Kotasından daha fazla disk alanının işgal edildiği durumlarda görülür. Siz yada projenizde yer alan diğer kullanıcılar, dosyalarının disk kotasını aşan miktarını siler yada UHEM dışındaki bir yere taşırlarsa, bir kaç saat içinde proje yeniden iş vermeye açılacaktır. Bu otomatik olarak gerçekleştiğinden, sistem yöneticilerine haber verme yada portal'a girerek ilave bir işlem yapmaya gerek yoktur.


  Projenizin disk kota miktarı ve disk kullanım bilgisine, sariyer makinasında projelerim komutu ile yada kullanıcı portalından (https://portal.uhem.itu.edu.tr) bakabilirsiniz. Disk kullanım bilgisi bir kaç saat geçikme ile güncellenmektedir.


  Proje suresi bitmistir uyarisi

  sbatch: error:
   =========================================================
    PROJE UYARISI  : Proje suresi bitmistir!
    PROJECT WARNING: Project expired!
   =========================================================
  
   =========================================================
    Bu proje yukaridaki sebeble is vermeye kapatilmistir!
    This project is closed for job submission, because of the above reason!
   =========================================================
  
  sbatch: error: Batch job submission failed: Invalid account or account/partition combination specified
  


  Bu hata projenize atanan proje süresinin aşılması durumunda görülür. Bu proje, portal üzerinden proje yenilemesi yapılıp, tekrar hizmete açılmadan, bir daha kullanılamaz. Uzatma yapılmaz ise bir süre sonra, tek projesi bu proje olan kullanıcıların sisteme erişimi de kapatılacaktır.


  Projenizin başlangıç ve bitiş bilgisine, sariyer makinasında projelerim komutu ile yada kullanıcı portalından (https://portal.uhem.itu.edu.tr) bakabilirsiniz.  CPU-Saat kota asimi uyarisi

  sbatch: error:
   =========================================================
     PROJE UYARISI  : CPU-Saat kota asimi uyarisi!
     PROJECT WARNING: Cpu-Hour quota exceeded!
   =========================================================
  
   =========================================================
    Bu proje yukaridaki sebeble is vermeye kapatilmistir!
    This project is closed for job submission, because of the above reason!
   =========================================================
  
  sbatch: error: Batch job submission failed: Invalid account or account/partition combination specified
  


  Bu hata projenize atanan CPU-Saat miktarından fazlasının kullanılması durumunda görülür. Bu proje, portal üzerinden projeye CPU-Saat ilavesi yapılıp, tekrar hizmete açılmadan, bir daha kullanılamaz. Yeni cpu-saat satın alınmaz ise bir süre sonra, tek projesi bu proje olan kullanıcıların sisteme erişimi de kapatılacaktır.


  Projenizin CPU-Saat kotası ve kullanımı bilgisine, sariyer makinasında projelerim komutu ile yada kullanıcı portalından (https://portal.uhem.itu.edu.tr) bakabilirsiniz.  Lisans_sayisi ile Islemci_sayisi Uyusmuyor

  sbatch: error: =========================================================
    -L Lisans_sayisi ile -n Islemci_sayisi Uyusmuyor!
    -L license_count does not match -n cpu_count
   =========================================================
  
  sbatch: error: Batch job submission failed: Invalid license specification
  


  Bu hata, Matlab yada Ansys programlarını kullanırken, #SBATCH -n ile istediğiniz işlemci sayısı ile, #SBATCH -L satırında verilen lisans sayısı ile aynı değilse oluşur. Örneğin #SBATCH -L ansys@flex5,ansyspar@flex5:56 satırında sondaki 56 sayısı lisans sayısıdır. Eğer -n ile farklı bir işlemci sayısı verildi ise bu hata oluşacaktır. Bu iki sayı aynı yapılarak bu hatadan kurtulunabilir.


  Lisans parametresi verilmedi

  sbatch: error: =========================================================
    -L ile Lisans parametresi verilmedi!
    -L license parameter absent!
   =========================================================
  
  sbatch: error: Batch job submission failed: Invalid license specification
  


  Bu hata, Matlab yada Ansys programlarını kullanırken, #SBATCH -L satırında lisans sayısı verilmedi ise oluşur. Örneğin #SBATCH -L ansys@flex5,ansyspar@flex5:56 satırında sondaki 56 sayısı lisans sayısıdır. Kullanılan programa uygun değerler ilgili wiki sayfasında ve sariyer makinasındaki örnek slurm betiklerinde bulunabilir. Bu satır doğru şekilde betiğe eklenirse, bu hatadan kurtulunabilir.  hatali proje adi

  sbatch: error:
   =========================================================
   hsaat projesi bulunamadi, hatali proje adi! projelerim komutu ile projenizin adini kontrol ediniz.
   hsaat project is not defined. Incorrect project name! Please use the command projelerim to check your projects name.
   =========================================================
  


  Bu hata sbatch betiğinde #SBATCH -A satırına yazdığınız proje adının yanlış olması durumunda gerçekleşir. Mevcut olmayan yada Sizin üyesi olmadığınız bir projeyi kullanmazsınız.


  Kullanabileceğiniz projelerin adlarına, sariyer makinasında projelerim komutu ile bakabilirsiniz. Bu komutun çıktısındaki Kullanim Izni bölümünde ACIK yazan projelere iş verebilirsiniz.


  AssocGrpSubmitJobsLimit

  sbatch: error: AssocGrpSubmitJobsLimit
  sbatch: error: Batch job submission failed: Job violates accounting/QOS policy (job submit limit, users size and/or time limits)
  


  Bu hata izin verilenden fazla sayıda iş teslim etmeye çalıştığınızda gerçekleşir. Slurm'e ancak belli bir sayıda iş teslimi yapabilirsiniz. Bu işlerin bir kısmı bitince yeniden iş teslimi yapabilirsiniz.


  Sariyer makinasında projelerim komutunun çıktısındaki MaxIs Verme sütunu en fazla verebileceğiniz iş sayısını gösterir. Bu değer sistemin doluluğuna göre otomatik ayarlanmaktadır. Sistem boş olduğunda artmakta, Bekleyen iş sayısı arttıkca azalmaktatır.

  invalid partition specified

  sbatch: error: invalid partition specified: longqq
  sbatch: error: Batch job submission failed: Invalid partition name specified
  

  Bu hata sbatch betiğinizde #SBATCH -p satırına yanlış kuyruk (queue, partition) yazılması durumunda gerçekleşir. Kullanılabilecek kuyrukların listesine bosmakinalar yada spart komutu ile bakabilirsiniz.


  Batch script contains DOS line breaks

  sbatch: error: Batch script contains DOS line breaks (\r\n)
  sbatch: error: instead of expected UNIX line breaks (\n).
  


  Bu hata windows işletim sisteminde hazırlanmış sbatch betiklerinin doğrudan sbatch programına verilmesi sonucu oluşur. Linux ile Windows'un kullandığı dosya formatları farklıdır. Windows formatından Linux formatına dönüşüm için dos2unix komutunu kullanmalısınız:

  dos2unix betik.sh
  


  This does not look like a batch script

  sbatch: error: This does not look like a batch script. The first
  sbatch: error: line must start with #! followed by the path to an interpreter.
  sbatch: error: For instance: #!/bin/sh
  


  Bu hata, sbatch komutuna verilen betiğin ilk satırının #!/bin/bash yada #!/bin/sh olmamasından kaynaklanmaktadır. Bu satır ile betiğin bir bash betiği olduğu söylenmektedir. Bu satır olmadan betiğin çalıştırılması mümkün olmadığından işiniz kabul edilmemektedir.

  Eğer doğru betik dosyasını sbatch komutuna verdi iseniz, bu dosyanın başına #!/bin/bash satını ekleyiniz. Örnek bir iş betiği aşağıda gösterilmektedir:


  #!/bin/bash
  #SBATCH -A hsaat        # account / proje adi
  #SBATCH -p defq         # kuyruk (partition/queue) adi
  #SBATCH -n 4          # toplam cekirdek / islemci sayisi
  
  module load mpi/openmpi-x86_64
  
  mpirun ./calisacak.x
  


  Bir başka olasılıkta, bir shell iş betiği yerine programınızın adını yada girdi dosyasını vb. sbatch komutuna vermenizdir ki bu durumda sbatch komutuna iş betiğini vermelisiniz.

  Requested node configuration is not available

  sbatch: error: Batch job submission failed: Requested node configuration is not available
  


  Bu hata #SBATCH -n ve #SBATCH -N satırlarında tarif edilen makinenin işin verildiği kuyrukta bulunmaması sonucu oluşur. Mesela, #SBATCH -n 80 ve #SBATCH -N 1 satırları iş betiğinizde varsa, bu 80 işlemcisi olan bir makina demektir. -N 1 ifadesi bir makinayı zorunlu kıldığı için 80 işlemci iki yada daha fazla makina ile de sağlanamaz. Dolayısı ile işiniz SLURM tarafından reddedilir.


  Node count specification invalid

  sbatch: error: Batch job submission failed: Node count specification invalid
  


  Bu hata #SBATCH -N satırında tarif edilen makine sayısının işin verildiği kuyruk sınırlamasını aştığı durumda oluşur. Mesela, #SBATCH -N 30 satırı iş betiğinizde varsa, bu 10 makina sınırı olan olan bir kuyruğa verildi ise, işin gereksinimi sağlanamaz. Dolayısı ile işiniz SLURM tarafından reddedilir.


  Requested time limit is invalid

  sbatch: error: Batch job submission failed: Requested time limit is invalid (missing or exceeds some limit)
  


  Bu hata, #SBATCH -t satırında tarif edilen işin zaman sınırının, işin verildiği kuyruk sınırlamasını aştığı durumda oluşur. Mesela, #SBATCH -t 30-0:0 satırı iş betiğinizde varsa, bu iş 30 gün sürebilsin demektir. Ancak bu işi, 7 gün zaman sınırı olan olan bir kuyruğa verildi ise, işin gereksinimi sağlanamaz. Dolayısı ile işiniz SLURM tarafından reddedilir.


  Invalid account or account/partition combination specified

  sbatch: error: Batch job submission failed: Invalid account or account/partition combination specified
  


  Bu hata, #SBATCH -A satırında tarif edilen kullanılacak proje adı bilgisinin yanlış olması durumunda alınır. projelerim komutu ile doğru proje adını öğrenip, düzeltiniz.