×
Yeni bir madde oluştur
Sayfa başlığınızı buraya yazın:
We currently have 15 articles on UHeM Wiki. Type your article name above or create one of the articles listed here!  UHeM Wiki
  15Maddeler

  Spack ile kendi ev dizinimize program kurmak


  spack programı ile kendi ev dizininize tek bir komut ile kolayca program kurabilirsiniz. Örneğin zlib kütüphanesini kurmak için sadece:


  spack install zlib
  


  komutunu çalıştırmak yetecektir. Doğrudan bu komutu çalıştırmayı denerseniz aşağıdaki gibi hata alırsınız:


  [mercan@sariyer ~ ]$ spack install zlib
  -bash: spack: command not found
  


  Çünkü, öncelikle spack programını kendi ev dizinimize kurmalıyız. Ancak merak etmeyin, spack programını kurmak da çok kolay!


  spack programını kurmak

  spack programına https://github.com/spack/spack adresinden erişebiliriz.


  Öncelikle sariyer'deki eski python sürümü yerine daha yeni bir python sürümü kullanalım:


  [mercan@sariyer ~ ]$ module load Python/python-2.7.14
  


  Sonra kendi ev dizinimize spack programını indirelim:

  [mercan@sariyer ~ ]$ cd
  [mercan@sariyer ~ ]$ git clone https://github.com/spack/spack.git
  


  Yukarıdaki komutu çalıştırınca aşağıdaki gibi bir çıktı ile programı bulunduğumuz dizinde spack isimli klasöre indirecek:


  [mercan@sariyer ~ ]$ git clone https://github.com/spack/spack.git
  Cloning into 'spack'...
  remote: Enumerating objects: 20, done.
  remote: Counting objects: 100% (20/20), done.
  remote: Compressing objects: 100% (18/18), done.
  remote: Total 268248 (delta 1), reused 4 (delta 0), pack-reused 268228
  Receiving objects: 100% (268248/268248), 106.84 MiB | 6.90 MiB/s, done.
  Resolving deltas: 100% (113189/113189), done.
  Checking out files: 100% (7787/7787), done.
  [mercan@sariyer ~ ]$
  


  Sonra spack'ın son sürümüne geçelim:


  [mercan@sariyer ~ ]$ cd ~/spack
  [mercan@sariyer spack ]$ git checkout releases/latest
  


  Spack kurulmuş oldu ama çalıştırmak için çevre değişkenleri ayarlayan betiği (script) de çalıştırmalıyız:


  source ~/spack/share/spack/setup-env.sh
  


  Artık spack programı çalışır hale geldi.


  Denemek için spack compilers yazarak komutu çalıştıralım:


  [mercan@sariyer spack ]$ spack compilers
  ==> Available compilers
  -- clang centos7-x86_64 -----------------------------------------
  clang@3.4.2
  
  -- gcc centos7-x86_64 -------------------------------------------
  gcc@4.8.5
  [mercan@sariyer spack ]$
  


  spack compilers komutu spack programının derleme yaparken kullanabileceği compiler 'ların listesini verir. clang@3.4.2 ve gcc@4.8.5 sariyer makinasında hiç bir module yüklemeden kullanılacabilecek 2 compiler olduğu için, kurulum sırasında bu compiler'lar bulunmuş.


  Biz istersek başka compiler'ları da ayarlayabiliriz. Bunu için iki yol mevcut:


  Önce module yükleyerek compiler buldurmayı yapalım:


  [mercan@sariyer spack ]$ module load intel/parallel_studio_xe_2019.4.070
  [mercan@sariyer spack ]$ spack compiler find
  ==> Added 1 new compiler to /okyanus/users/mercan/.spack/linux/compilers.yaml
    intel@19.0.4.243
  ==> Compilers are defined in the following files:
    /okyanus/users/mercan/.spack/linux/compilers.yaml
  [mercan@sariyer spack ]$ module unload intel/parallel_studio_xe_2019.4.070
  


  Tekrar compiler listesine bakalım:

  [mercan@sariyer spack ]$ spack compilers
  ==> Available compilers
  -- clang centos7-x86_64 -----------------------------------------
  clang@3.4.2
  
  -- gcc centos7-x86_64 -------------------------------------------
  gcc@4.8.5
  
  -- intel centos7-x86_64 -----------------------------------------
  intel@19.0.4.243
  [mercan@sariyer spack ]$
  


  Görüleceği gibi intel 19.0.4.243 sürümünü bulmuş. Artık intel derleyiciyi de kullanabiliriz.


  Şimdi bir diğer metodla, yani compiler dizinini vererek derleyici bulduralım: Mesela, gcc-8.3.0 compiler'ının dizini spack'a gösterelim:


  [mercan@sariyer spack ]$ spack compiler find /okyanus/progs/gcc/GCC-8.3.0
  ==> Added 1 new compiler to /okyanus/users/mercan/.spack/linux/compilers.yaml
    gcc@8.3.0
  ==> Compilers are defined in the following files:
    /okyanus/users/mercan/.spack/linux/compilers.yaml
  [mercan@sariyer spack ]$
  


  [mercan@sariyer spack ]$ spack compilers
  ==> Available compilers
  -- clang centos7-x86_64 -----------------------------------------
  clang@3.4.2
  
  -- gcc centos7-x86_64 -------------------------------------------
  gcc@8.3.0 gcc@4.8.5
  
  -- intel centos7-x86_64 -----------------------------------------
  intel@19.0.4.243
  [mercan@sariyer spack ]$
  


  Artık listede gcc-8.3.0 compiler'ı da var. Dahası son eklenen compiler biz başka bir compiler'ı özellikle söylemezsek kullanilacaktır. Yani artık derlemelerimizde gcc-8.3.0 compiler'rı kullanılacak.


  Aslında şu anda spack kullanılabilir durumda, ama sadece, kolaylık için


  module load Python/python-2.7.14
  source ~/spack/share/spack/setup-env.sh
  


  komutlarını ~/.bashrc ve ~/.profile dosyalarının en alt bölumüne eklemek kaldı. Bu işlemle spack komutu çalıştırabilmek için öncesinde module load Python/python-2.7.14 ve source ~/spack/share/spack/setup-env.sh komutlarını çalıştırmak zorunda kalmayacağız:


  nano ~/.bashrc
  


  nano ~/.profile
  

  spack ile kurabilecegimiz programlar

  Ne yazık ki, her programı spack ile kuramayız. spack ile kurabileceğimiz programlarin listesine spack list komutu ile ulaşabiliriz. Bu komutu ilk çalıştırdığımızda internetten tüm listeyi indereceği için uzun süre bekledikden sonra bir çıktı verecek. Ancak merak etmeyin tekrar çalıştırdığınızda çok daha hızlıca sonuç verecek:


  spack list
  


  Liste çok uzun olduğu için (Biz bu satırları yazarken 5062 paket vardı, üstelik sürekli artıyor), komutun çıktısını burada vermiyoruz. Ancak bir program var mı diye bu listeye bakmamız da gerekmiyor. Doğrudan programın adı ile de arama yapabiliriz. Mesela, mpi ifadesi geçen programları listeleyelim:


  [mercan@sariyer ~ ]$ spack list mpi
  ==> 25 packages.
  compiz    intel-mpi-benchmarks  mpi-bash   mpilander mpir        pbmpi     py-mpi4py spectrum-mpi vampirtrace
  fujitsu-mpi intel-oneapi-compilers mpich     mpileaks  mpix-launch-swift phylobayesmpi r-rmpi   sst-dumpi
  intel-mpi  intel-oneapi-mpi    mpifileutils mpip    openmpi      pnmpi     rempi   umpire
  [mercan@sariyer ~ ]$
  


  Gördüğünüz gibi 25 paket buldu. Bu listeden openmpi programı hakkında ilave bilgi alalım:


  [mercan@sariyer ~ ]$ spack info openmpi
  AutotoolsPackage:  openmpi
  
  Description:
    An open source Message Passing Interface implementation. The Open MPI
    Project is an open source Message Passing Interface implementation that
    is developed and maintained by a consortium of academic, research, and
    industry partners. Open MPI is therefore able to combine the expertise,
    technologies, and resources from all across the High Performance
    Computing community in order to build the best MPI library available.
    Open MPI offers advantages for system and software vendors, application
    developers and computer science researchers.
  
  Homepage: http://www.open-mpi.org
  
  Maintainers: @hppritcha
  
  Tags:
    None
  
  Preferred version:
    3.1.6   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v3.1/downloads/openmpi-3.1.6.tar.bz2
  
  Safe versions:
    master  [git] https://github.com/open-mpi/ompi.git on branch master
    4.0.5   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v4.0/downloads/openmpi-4.0.5.tar.bz2
    4.0.4   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v4.0/downloads/openmpi-4.0.4.tar.bz2
    4.0.3   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v4.0/downloads/openmpi-4.0.3.tar.bz2
    4.0.2   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v4.0/downloads/openmpi-4.0.2.tar.bz2
    4.0.1   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v4.0/downloads/openmpi-4.0.1.tar.bz2
    4.0.0   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v4.0/downloads/openmpi-4.0.0.tar.bz2
    3.1.6   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v3.1/downloads/openmpi-3.1.6.tar.bz2
    3.1.5   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v3.1/downloads/openmpi-3.1.5.tar.bz2
    3.1.4   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v3.1/downloads/openmpi-3.1.4.tar.bz2
    3.1.3   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v3.1/downloads/openmpi-3.1.3.tar.bz2
    3.1.2   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v3.1/downloads/openmpi-3.1.2.tar.bz2
    3.1.1   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v3.1/downloads/openmpi-3.1.1.tar.bz2
    3.1.0   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v3.1/downloads/openmpi-3.1.0.tar.bz2
    3.0.5   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v3.0/downloads/openmpi-3.0.5.tar.bz2
    3.0.4   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v3.0/downloads/openmpi-3.0.4.tar.bz2
    3.0.3   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v3.0/downloads/openmpi-3.0.3.tar.bz2
    3.0.2   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v3.0/downloads/openmpi-3.0.2.tar.bz2
    3.0.1   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v3.0/downloads/openmpi-3.0.1.tar.bz2
    3.0.0   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v3.0/downloads/openmpi-3.0.0.tar.bz2
    2.1.6   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v2.1/downloads/openmpi-2.1.6.tar.bz2
    2.1.5   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v2.1/downloads/openmpi-2.1.5.tar.bz2
    2.1.4   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v2.1/downloads/openmpi-2.1.4.tar.bz2
    2.1.3   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v2.1/downloads/openmpi-2.1.3.tar.bz2
    2.1.2   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v2.1/downloads/openmpi-2.1.2.tar.bz2
    2.1.1   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v2.1/downloads/openmpi-2.1.1.tar.bz2
    2.1.0   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v2.1/downloads/openmpi-2.1.0.tar.bz2
    2.0.4   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v2.0/downloads/openmpi-2.0.4.tar.bz2
    2.0.3   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v2.0/downloads/openmpi-2.0.3.tar.bz2
    2.0.2   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v2.0/downloads/openmpi-2.0.2.tar.bz2
    2.0.1   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v2.0/downloads/openmpi-2.0.1.tar.bz2
    2.0.0   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v2.0/downloads/openmpi-2.0.0.tar.bz2
    1.10.7  http://www.open-mpi.org/software/ompi/v1.10/downloads/openmpi-1.10.7.tar.bz2
    1.10.6  http://www.open-mpi.org/software/ompi/v1.10/downloads/openmpi-1.10.6.tar.bz2
    1.10.5  http://www.open-mpi.org/software/ompi/v1.10/downloads/openmpi-1.10.5.tar.bz2
    1.10.4  http://www.open-mpi.org/software/ompi/v1.10/downloads/openmpi-1.10.4.tar.bz2
    1.10.3  http://www.open-mpi.org/software/ompi/v1.10/downloads/openmpi-1.10.3.tar.bz2
    1.10.2  http://www.open-mpi.org/software/ompi/v1.10/downloads/openmpi-1.10.2.tar.bz2
    1.10.1  http://www.open-mpi.org/software/ompi/v1.10/downloads/openmpi-1.10.1.tar.bz2
    1.10.0  http://www.open-mpi.org/software/ompi/v1.10/downloads/openmpi-1.10.0.tar.bz2
    1.8.8   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v1.8/downloads/openmpi-1.8.8.tar.bz2
    1.8.7   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v1.8/downloads/openmpi-1.8.7.tar.bz2
    1.8.6   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v1.8/downloads/openmpi-1.8.6.tar.bz2
    1.8.5   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v1.8/downloads/openmpi-1.8.5.tar.bz2
    1.8.4   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v1.8/downloads/openmpi-1.8.4.tar.bz2
    1.8.3   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v1.8/downloads/openmpi-1.8.3.tar.bz2
    1.8.2   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v1.8/downloads/openmpi-1.8.2.tar.bz2
    1.8.1   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v1.8/downloads/openmpi-1.8.1.tar.bz2
    1.8    http://www.open-mpi.org/software/ompi/v1.8/downloads/openmpi-1.8.tar.bz2
    1.7.5   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v1.7/downloads/openmpi-1.7.5.tar.bz2
    1.7.4   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v1.7/downloads/openmpi-1.7.4.tar.bz2
    1.7.3   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v1.7/downloads/openmpi-1.7.3.tar.bz2
    1.7.2   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v1.7/downloads/openmpi-1.7.2.tar.bz2
    1.7.1   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v1.7/downloads/openmpi-1.7.1.tar.bz2
    1.7    http://www.open-mpi.org/software/ompi/v1.7/downloads/openmpi-1.7.tar.bz2
    1.6.5   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v1.6/downloads/openmpi-1.6.5.tar.bz2
    1.6.4   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v1.6/downloads/openmpi-1.6.4.tar.bz2
    1.6.3   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v1.6/downloads/openmpi-1.6.3.tar.bz2
    1.6.2   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v1.6/downloads/openmpi-1.6.2.tar.bz2
    1.6.1   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v1.6/downloads/openmpi-1.6.1.tar.bz2
    1.6    http://www.open-mpi.org/software/ompi/v1.6/downloads/openmpi-1.6.tar.bz2
    1.5.5   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v1.5/downloads/openmpi-1.5.5.tar.bz2
    1.5.4   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v1.5/downloads/openmpi-1.5.4.tar.bz2
    1.5.3   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v1.5/downloads/openmpi-1.5.3.tar.bz2
    1.5.2   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v1.5/downloads/openmpi-1.5.2.tar.bz2
    1.5.1   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v1.5/downloads/openmpi-1.5.1.tar.bz2
    1.5    http://www.open-mpi.org/software/ompi/v1.5/downloads/openmpi-1.5.tar.bz2
    1.4.5   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v1.4/downloads/openmpi-1.4.5.tar.bz2
    1.4.4   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v1.4/downloads/openmpi-1.4.4.tar.bz2
    1.4.3   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v1.4/downloads/openmpi-1.4.3.tar.bz2
    1.4.2   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v1.4/downloads/openmpi-1.4.2.tar.bz2
    1.4.1   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v1.4/downloads/openmpi-1.4.1.tar.bz2
    1.4    http://www.open-mpi.org/software/ompi/v1.4/downloads/openmpi-1.4.tar.bz2
    1.3.4   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v1.3/downloads/openmpi-1.3.4.tar.bz2
    1.3.3   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v1.3/downloads/openmpi-1.3.3.tar.bz2
    1.3.2   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v1.3/downloads/openmpi-1.3.2.tar.bz2
    1.3.1   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v1.3/downloads/openmpi-1.3.1.tar.bz2
    1.3    http://www.open-mpi.org/software/ompi/v1.3/downloads/openmpi-1.3.tar.bz2
    1.2.9   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v1.2/downloads/openmpi-1.2.9.tar.bz2
    1.2.8   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v1.2/downloads/openmpi-1.2.8.tar.bz2
    1.2.7   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v1.2/downloads/openmpi-1.2.7.tar.bz2
    1.2.6   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v1.2/downloads/openmpi-1.2.6.tar.bz2
    1.2.5   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v1.2/downloads/openmpi-1.2.5.tar.bz2
    1.2.4   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v1.2/downloads/openmpi-1.2.4.tar.bz2
    1.2.3   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v1.2/downloads/openmpi-1.2.3.tar.bz2
    1.2.2   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v1.2/downloads/openmpi-1.2.2.tar.bz2
    1.2.1   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v1.2/downloads/openmpi-1.2.1.tar.bz2
    1.2    http://www.open-mpi.org/software/ompi/v1.2/downloads/openmpi-1.2.tar.bz2
    1.1.5   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v1.1/downloads/openmpi-1.1.5.tar.bz2
    1.1.4   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v1.1/downloads/openmpi-1.1.4.tar.bz2
    1.1.3   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v1.1/downloads/openmpi-1.1.3.tar.bz2
    1.1.2   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v1.1/downloads/openmpi-1.1.2.tar.bz2
    1.1.1   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v1.1/downloads/openmpi-1.1.1.tar.bz2
    1.1    http://www.open-mpi.org/software/ompi/v1.1/downloads/openmpi-1.1.tar.bz2
    1.0.2   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v1.0/downloads/openmpi-1.0.2.tar.bz2
    1.0.1   http://www.open-mpi.org/software/ompi/v1.0/downloads/openmpi-1.0.1.tar.bz2
    1.0    http://www.open-mpi.org/software/ompi/v1.0/downloads/openmpi-1.0.tar.bz2
  
  Variants:
    Name [Default]      Allowed values     Description
    =====================  ====================  ==============================================================================
  
    atomics [off]      on, off         Enable built-in atomics
    cuda [off]        on, off         Enable CUDA support
    cxx [off]        on, off         Enable C++ MPI bindings
    cxx_exceptions [off]   on, off         Enable C++ Exception support
    fabrics [none]      none, auto, ofi,    List of fabrics that are enabled; 'auto' lets openmpi determine
                 fca, psm, cma,
                 verbs, xpmem, mxm,
                 hcoll, psm2, knem,
                 ucx
    gpfs [on]        on, off         Enable GPFS support (if present)
    java [off]        on, off         Build Java support
    legacylaunchers [off]  on, off         Do not remove mpirun/mpiexec when building with slurm
    lustre [off]       on, off         Lustre filesystem library support
    memchecker [off]     on, off         Memchecker support for debugging [degrades performance]
    pmi [off]        on, off         Enable PMI support
    schedulers [none]    none, auto, alps,    List of schedulers for which support is enabled; 'auto' lets openmpi determine
                 lsf, sge,
                 loadleveler, tm,
                 slurm
    singularity [off]    on, off         Build support for the Singularity container
    sqlite3 [off]      on, off         Build SQLite3 support
    static [on]       on, off         Build static libraries
    thread_multiple [off]  on, off         Enable MPI_THREAD_MULTIPLE support
    vt [on]         on, off         Build VampirTrace support
    wrapper-rpath [on]    on, off         Enable rpath support in the wrappers
  
  Installation Phases:
    autoreconf  configure  build  install
  
  Build Dependencies:
    autoconf binutils hcoll java libfabric lsf   m4  numactl  openpbs pkgconfig singularity sqlite valgrind zlib
    automake fca    hwloc knem libtool  lustre mxm opa-psm2 perl   rdma-core slurm    ucx   xpmem
  
  Link Dependencies:
    binutils fca hcoll hwloc java knem libfabric lsf lustre mxm numactl opa-psm2 openpbs rdma-core singularity slurm sqlite ucx valgrind xpmem zlib
  
  Run Dependencies:
    None
  
  Virtual Packages:
    openmpi@2.0.0: provides mpi@:3.1
    openmpi@1.7.5: provides mpi@:3.0
    openmpi@1.6.5 provides mpi@:2.2
    openmpi provides mpi
  
  [mercan@sariyer ~ ]$
  


  Görüleceği üzere pek çok farklı openmpi sürümünü, pek çok değişik ayar ile kurabiliriz. Ayrıca bize Dependencies bölümlerinde program için gereken diğer programları da gösterdi. Eğer openmpi programını spack ile kurarsak, tüm bu bağımlılıklar da otomatik olarak kurulacak.


  Son olarak yukarıdaki çıktının sonundaki Virtual Packages: bölümüne dikkat etmenizi isteyeceğiz. Buradaki openmpi provides mpi ifadesi, openmpi paketi mpi gereksinimi için kullanılabilir demektir.

  spack ile program kurulumu

  En basit hali ile bir programın spack ile kurulması şu şekildedir:


  spack install zlib
  


  Biz hiçbir istekte bulunmazsak, spack programın spack info çıktısındaki Preferred version: sürümünü, en son eklediğimiz derleyici ile kurar. Tabiki varsa, gereksinimleri ile birlikte:


  [mercan@sariyer ~ ]$ spack install zlib
  ==> Installing zlib-1.2.11-qfbjen2h66dzgp2zaepeyz4nw7nqafku
  ==> No binary for zlib-1.2.11-qfbjen2h66dzgp2zaepeyz4nw7nqafku found: installing from source
  ==> Fetching https://spack-llnl-mirror.s3-us-west-2.amazonaws.com/_source-cache/archive/c3/c3e5e9fdd5004dcb542feda5ee4f0ff0744628baf8ed2dd5d66f8ca1197cb1a1.tar.gz
  ######################################################################## 100.0%
  ==> zlib: Executing phase: 'install'
  [+] /okyanus/users/mercan/spack/opt/spack/linux-centos7-broadwell/gcc-8.3.0/zlib-1.2.11-qfbjen2h66dzgp2zaepeyz4nw7nqafku
  [mercan@sariyer ~ ]$
  


  spack ile ayrıntılı program kurulumu

  Daha gerçekci ve karışık bir örnek olarak openmpi kurmaya bakalım. spack info openmpi çıktısındaki Preferred version: bölümü, biz bir sürüm söylemezsek kurulacak openmpi sürümünü gösteriyor. Ayrıca spack info openmpi çıktısında tüm olası sürümleri, ayarlayabileceğimiz ek parametreleri, programın bağımlılıklarını da görebiliriz. Bu örnekle zlib örneği arasında çok büyük farklar mevcut. zlib programının hiç bir bağımlılığı olmadığından spack sadece zlib programını kurunca işi bittirdi. Ancak openmpi için pek çok bağımlılık ve kurulum seçeneği mevcuttur.


  Bu sebeble bu openmpi kurulum çok daha uzun sürecek. Ancak, aynen spack list komutunun ilk seferinde çok uzun sürmesi gibi, bu kurulumun uzun sürmesi de ilk seferlik. Çünkü, başka programlar kurmak istediğimiz zaman bu program için kurduğumuz bir çok gereksinim, yeni program içinde gerektiğinde tekrar tekrar kurulmadan, hali hazırda kurulu olan kullanılacak.


  Ayrıca, bu programlar derlenirken spack, tüm işlemcileri kullanmaya çalışacağı için, sariyer login node'da bu derleme işlemini yaparsak, derleme işlemimiz durdurulacaktır. Bu sebeble, salloc komutu ile bir sunucu isteyip, ayrılmış bir sunucuda bu derlemeyi yapmalıyız.


  Normalde openmpi'ı spack install openmpi komutu ile kurabilirdik. Ancak, UHeM'de mpi'ı infiniband kullanacak şekilde kurmak isteriz. Bunun için spark'a infiniband'i kullanacak şekilde derle dememiz gerekiyor. Bunu derleme komutuna fabrics=verbs ifadesini ekleyerek yapabiliyoruz. Bir de openmpi için 3.1.6 sürümünü istedigimizi de söyleyelim. Bunun içinse @ işareti ile sürümü eklememiz yeterli:


  [mercan@s001 ~ ]$ spack install openmpi@3.1.6 fabrics=verbs
  ==> Installing libsigsegv-2.12-uprcjwkur6ud2f5wg2msiutqttpk2v7g
  ==> No binary for libsigsegv-2.12-uprcjwkur6ud2f5wg2msiutqttpk2v7g found: installing from source
  ==> Fetching https://spack-llnl-mirror.s3-us-west-2.amazonaws.com/_source-cache/archive/3a/3ae1af359eebaa4ffc5896a1aee3568c052c99879316a1ab57f8fe1789c390b6.tar.gz
  ######################################################################## 100.0%
  ==> libsigsegv: Executing phase: 'autoreconf'
  ==> libsigsegv: Executing phase: 'configure'
  ==> libsigsegv: Executing phase: 'build'
  ==> libsigsegv: Executing phase: 'install'
  [+] /okyanus/users/mercan/spack/opt/spack/linux-centos7-broadwell/gcc-8.3.0/libsigsegv-2.12-uprcjwkur6ud2f5wg2msiutqttpk2v7g
  ==> Installing pkgconf-1.7.3-defp244twc5rbqtv36f3dyh2dwhrlylv
  ==> No binary for pkgconf-1.7.3-defp244twc5rbqtv36f3dyh2dwhrlylv found: installing from source
  ==> Fetching https://spack-llnl-mirror.s3-us-west-2.amazonaws.com/_source-cache/archive/b8/b846aea51cf696c3392a0ae58bef93e2e72f8e7073ca6ad1ed8b01c85871f9c0.tar.xz
  ######################################################################## 100.0%
  ==> pkgconf: Executing phase: 'autoreconf'
  ==> pkgconf: Executing phase: 'configure'
  ==> pkgconf: Executing phase: 'build'
  ==> pkgconf: Executing phase: 'install'
  [+] /okyanus/users/mercan/spack/opt/spack/linux-centos7-broadwell/gcc-8.3.0/pkgconf-1.7.3-defp244twc5rbqtv36f3dyh2dwhrlylv
  ==> Installing util-macros-1.19.1-pzlhwvhp4fh5rv5ephjtihhw62gngcld
  ==> No binary for util-macros-1.19.1-pzlhwvhp4fh5rv5ephjtihhw62gngcld found: installing from source
  ==> Fetching https://spack-llnl-mirror.s3-us-west-2.amazonaws.com/_source-cache/archive/18/18d459400558f4ea99527bc9786c033965a3db45bf4c6a32eefdc07aa9e306a6.tar.bz2
  ######################################################################## 100.0%
  ==> util-macros: Executing phase: 'autoreconf'
  ==> util-macros: Executing phase: 'configure'
  ==> util-macros: Executing phase: 'build'
  ==> util-macros: Executing phase: 'install'
  
    . . .
  
  ==> Installing libnl-3.3.0-5ozmrnnedehcyqaigrhgejrhzdi7geva
  ==> Warning: Spack will not check SSL certificates. You need to update your Python to enable certificate verification.
  ==> No binary for libnl-3.3.0-5ozmrnnedehcyqaigrhgejrhzdi7geva found: installing from source
  ==> Fetching https://spack-llnl-mirror.s3-us-west-2.amazonaws.com/_source-cache/archive/70/705468b5ae4cd1eb099d2d1c476d6a3abe519bc2810becf12fb1e32de1e074e4.tar.gz
  ######################################################################## 100.0%
  ==> libnl: Executing phase: 'autoreconf'
  ==> libnl: Executing phase: 'configure'
  ==> libnl: Executing phase: 'build'
  ==> libnl: Executing phase: 'install'
  [+] /okyanus/users/mercan/spack/opt/spack/linux-centos7-broadwell/gcc-8.3.0/libnl-3.3.0-5ozmrnnedehcyqaigrhgejrhzdi7geva
  ==> Installing rdma-core-32.0-5wtpqzcbtminztkxmo5qz6bgofzobtmw
  ==> Warning: Spack will not check SSL certificates. You need to update your Python to enable certificate verification.
  ==> No binary for rdma-core-32.0-5wtpqzcbtminztkxmo5qz6bgofzobtmw found: installing from source
  ==> Fetching https://spack-llnl-mirror.s3-us-west-2.amazonaws.com/_source-cache/archive/81/8197e20a59990b9b06a2e4c83f4a96802fc080ec1669392b643b59b6023931fc.tar.gz
  ######################################################################## 100.0%
  ==> rdma-core: Executing phase: 'cmake'
  ==> rdma-core: Executing phase: 'build'
  ==> rdma-core: Executing phase: 'install'
  [+] /okyanus/users/mercan/spack/opt/spack/linux-centos7-broadwell/gcc-8.3.0/rdma-core-32.0-5wtpqzcbtminztkxmo5qz6bgofzobtmw
  ==> Installing openmpi-3.1.6-6ip5cid4q5xjkwmtsucar227ahca4u53
  ==> Warning: Spack will not check SSL certificates. You need to update your Python to enable certificate verification.
  ==> No binary for openmpi-3.1.6-6ip5cid4q5xjkwmtsucar227ahca4u53 found: installing from source
  ==> Fetching https://spack-llnl-mirror.s3-us-west-2.amazonaws.com/_source-cache/archive/50/50131d982ec2a516564d74d5616383178361c2f08fdd7d1202b80bdf66a0d279.tar.bz2
  ######################################################################## 100.0%
  ==> openmpi: Executing phase: 'autoreconf'
  ==> openmpi: Executing phase: 'configure'
  ==> openmpi: Executing phase: 'build'
  ==> openmpi: Executing phase: 'install'
  [+] /okyanus/users/mercan/spack/opt/spack/linux-centos7-broadwell/gcc-8.3.0/openmpi-3.1.6-6ip5cid4q5xjkwmtsucar227ahca4u53
  [mercan@s001 ~ ]$
  


  spack find komutu ile kurulan programların listesine bakalım. Tüm bu programlar, çalıştırdığımız spack install openmpi komutu ile kuruldu:


  [mercan@sariyer ~ ]$ spack find
  ==> 41 installed packages
  -- linux-centos7-broadwell / gcc@8.3.0 --------------------------
  autoconf@2.69    cmake@3.18.4   gdbm@1.18.1    libffi@3.3     libtool@2.4.6  numactl@2.0.14 py-docutils@0.15.2  sqlite@3.33.0    zlib@1.2.11
  automake@1.16.2   diffutils@3.7  gettext@0.21   libiconv@1.16   libuuid@1.0.3  openmpi@3.1.6  py-setuptools@50.3.2 tar@1.32
  berkeley-db@18.1.40 expat@2.2.10   help2man@1.47.11 libnl@3.3.0    libxml2@2.9.10 openssl@1.1.1h python@3.8.6     texinfo@6.5
  bison@3.6.4     findutils@4.6.0 hwloc@1.11.11   libpciaccess@0.16 m4@1.4.18    perl@5.32.0   rdma-core@32.0    util-macros@1.19.1
  bzip2@1.0.8     flex@2.6.4    libbsd@0.10.0   libsigsegv@2.12  ncurses@6.2   pkgconf@1.7.3  readline@8.0     xz@5.2.5
  [mercan@sariyer ~ ]$
  


  Şimdi de openmpi paketinin hangi ayarlarla kurulduğuna bakalım:


  [mercan@sariyer ~ ]$ spack find -ldfv openmpi
  ==> 1 installed package
  -- linux-centos7-broadwell / gcc@8.3.0 --------------------------
  6ip5cid openmpi@3.1.6%gcc ~atomics~cuda~cxx~cxx_exceptions+gpfs~java~legacylaunchers~lustre~memchecker~pmi~singularity~sqlite3+static~thread_multiple+vt+wrapper-rpath fabrics=verbs schedulers=none
  lox5y4c   hwloc@1.11.11%gcc ~cairo~cuda~gl~libudev+libxml2~netloc~nvml+pci+shared
  akrnujj     libpciaccess@0.16%gcc
  7ixazrk     libxml2@2.9.10%gcc ~python
  53uv3xg       libiconv@1.16%gcc
  uu372hq       xz@5.2.5%gcc ~pic
  qfbjen2       zlib@1.2.11%gcc +optimize+pic+shared
  m7hcoqw     numactl@2.0.14%gcc patches=4e1d78cbbb85de625bad28705e748856033eaafab92a66dffd383a3d7e00cc94
  5wtpqzc   rdma-core@32.0%gcc ~ipo build_type=RelWithDebInfo
  5ozmrnn     libnl@3.3.0%gcc
  
  [mercan@sariyer ~ ]$
  


  spack ile kurulan programları kullanmak

  spack ile kurduğumuz programları kullanırken, spack load PROGRAM_ADI şeklinde programın ayarlarını yüklemeliyiz:


  [mercan@sariyer ~ ]$ spack load openmpi@3.1.6
  [mercan@sariyer ~ ]$ which mpicc
  ~/spack/opt/spack/linux-centos7-broadwell/gcc-8.3.0/openmpi-3.1.6-6ip5cid4q5xjkwmtsucar227ahca4u53/bin/mpicc
  [mercan@sariyer ~ ]$ which mpirun
  ~/spack/opt/spack/linux-centos7-broadwell/gcc-8.3.0/openmpi-3.1.6-6ip5cid4q5xjkwmtsucar227ahca4u53/bin/mpirun
  [mercan@sariyer ~ ]$
  


  Çıktıda da görüldüğü üzere openmpi ayarları yüklendiği için, mpicc ve mpirun gibi openmpi komutları artık bizim ev dizinimizdeki spack dizininden çalışacak.


  Yüklediğimiz openmpi ayarlarını spack unload openmpi komutu ile geri kaldırabiliriz:


  [mercan@sariyer ~ ]$ spack unload openmpi
  [mercan@sariyer ~ ]$ which mpicc
  /usr/bin/which: no mpicc in (/usr/local/bin:/bin:/usr/bin:/usr/local/sbin:/usr/sbin)
  [mercan@sariyer ~ ]$
  


  Artık mpicc komutu bulunamıyor.


  Kurduğumuz programları kullanarak Yeni programlar kurmak

  Şayet fftw kütüphanesini spack ile kurmak istersek, fftw bir mpi gerektirdiği için spack openmpi programını tekrar kurmaya kalkacaktır. Bunun sebebi bizim kurduğumuz openmpi 'in özel ayarlarla kurulmasıdır. Bu sebeble spack install fftw şeklinde fftw programını kur da nasıl kurarsan kur diyemeyiz. Bizim özel openmpi'ımızı kullanarak derle dememiz gerekli. spack ile böyle ince ayarlamalar yapmak da mümkün.


  Mesela fftw'nin 3.3.5 sürümünü, bizim openmpi'ımız ile derleyelim:


  spack install fftw@3.3.5 ^openmpi@3.1.6 fabrics=verbs
  


  Bu komutta fftw@3.3.5 kısmı fftw'nin 3.3.5 sürümünü istediğimizi, ^openmpi@3.1.6 fabrics=verbs kısmı ise kullanılacak openmpi'ı tanımlıyor. Kurulacak fftw 'nin başında her hangi bir karekter olmadığına, ama kullanılacak openmpi in başında ^ karakteri olduğuna dikkat ediniz.


  Bu komut çalıştırırsak:


  [mercan@s001 ~ ]$ spack install fftw@3.3.5 ^openmpi@3.1.6 fabrics=verbs
  [+] /okyanus/users/mercan/spack/opt/spack/linux-centos7-broadwell/gcc-8.3.0/libsigsegv-2.12-uprcjwkur6ud2f5wg2msiutqttpk2v7g
  [+] /okyanus/users/mercan/spack/opt/spack/linux-centos7-broadwell/gcc-8.3.0/pkgconf-1.7.3-defp244twc5rbqtv36f3dyh2dwhrlylv
  [+] /okyanus/users/mercan/spack/opt/spack/linux-centos7-broadwell/gcc-8.3.0/util-macros-1.19.1-pzlhwvhp4fh5rv5ephjtihhw62gngcld
  [+] /okyanus/users/mercan/spack/opt/spack/linux-centos7-broadwell/gcc-8.3.0/libiconv-1.16-53uv3xgrqbogc2vaxkkp5okuo3powbsq
  [+] /okyanus/users/mercan/spack/opt/spack/linux-centos7-broadwell/gcc-8.3.0/xz-5.2.5-uu372hqqkyxrjegibu2hgysf4bzx3u56
  [+] /okyanus/users/mercan/spack/opt/spack/linux-centos7-broadwell/gcc-8.3.0/zlib-1.2.11-qfbjen2h66dzgp2zaepeyz4nw7nqafku
  [+] /okyanus/users/mercan/spack/opt/spack/linux-centos7-broadwell/gcc-8.3.0/berkeley-db-18.1.40-qtp3vpn43a46uwohro6uhn6bjjx4gaxk
  [+] /okyanus/users/mercan/spack/opt/spack/linux-centos7-broadwell/gcc-8.3.0/libbsd-0.10.0-pvc6kqgfxnkbxkuhtew243mn3b67yvne
  [+] /okyanus/users/mercan/spack/opt/spack/linux-centos7-broadwell/gcc-8.3.0/libffi-3.3-dipzepo4m5sr7ycadm77vhdasfiwsdcx
  [+] /okyanus/users/mercan/spack/opt/spack/linux-centos7-broadwell/gcc-8.3.0/libuuid-1.0.3-7e55a4naa5zzqgmjujnlzgjf32hf3juy
  [+] /okyanus/users/mercan/spack/opt/spack/linux-centos7-broadwell/gcc-8.3.0/m4-1.4.18-h2tmx64xt5rrx6akcdjs5evfzaj2ea57
  [+] /okyanus/users/mercan/spack/opt/spack/linux-centos7-broadwell/gcc-8.3.0/ncurses-6.2-4gq3xlbh3azlfkfmnuyiak6xbhjexazt
  [+] /okyanus/users/mercan/spack/opt/spack/linux-centos7-broadwell/gcc-8.3.0/diffutils-3.7-xymd4lcgpnvgb6z4gd6nmec4hr6bkpaa
  [+] /okyanus/users/mercan/spack/opt/spack/linux-centos7-broadwell/gcc-8.3.0/tar-1.32-vomwmt7ws7q6ctyzohopojmsehfnd6fu
  [+] /okyanus/users/mercan/spack/opt/spack/linux-centos7-broadwell/gcc-8.3.0/libxml2-2.9.10-7ixazrkpdtg4wq6guo6uy5bp5on2tu53
  [+] /okyanus/users/mercan/spack/opt/spack/linux-centos7-broadwell/gcc-8.3.0/expat-2.2.10-asbp6txuosgyz4qisfgn53eyqeh7iiou
  [+] /okyanus/users/mercan/spack/opt/spack/linux-centos7-broadwell/gcc-8.3.0/libtool-2.4.6-dxntbc5myhs2hcc3feenbr2aufbdjxna
  [+] /okyanus/users/mercan/spack/opt/spack/linux-centos7-broadwell/gcc-8.3.0/readline-8.0-mrdeikdyxlymeeidwpdthfvgpgmrphqh
  [+] /okyanus/users/mercan/spack/opt/spack/linux-centos7-broadwell/gcc-8.3.0/bzip2-1.0.8-e272slzh2s7uketdxplns3bie3kpzxc2
  [+] /okyanus/users/mercan/spack/opt/spack/linux-centos7-broadwell/gcc-8.3.0/libpciaccess-0.16-akrnujj3wabmwfbaegsw6gn467whhto6
  [+] /okyanus/users/mercan/spack/opt/spack/linux-centos7-broadwell/gcc-8.3.0/sqlite-3.33.0-p32txdgts5a62wdmujk6xdptnf4gt6ii
  [+] /okyanus/users/mercan/spack/opt/spack/linux-centos7-broadwell/gcc-8.3.0/gdbm-1.18.1-646zbwrwmbqmj6mtki4mahy5ezfue2f7
  [+] /okyanus/users/mercan/spack/opt/spack/linux-centos7-broadwell/gcc-8.3.0/gettext-0.21-jslgfuargh2qind64znqrhzr46hr55al
  [+] /okyanus/users/mercan/spack/opt/spack/linux-centos7-broadwell/gcc-8.3.0/perl-5.32.0-2dtzapkouxo7gslaru3pd5q7gxwzgkdu
  [+] /okyanus/users/mercan/spack/opt/spack/linux-centos7-broadwell/gcc-8.3.0/texinfo-6.5-l5mvi5nfpiii3t3revhn6zqtxd4ca5e4
  [+] /okyanus/users/mercan/spack/opt/spack/linux-centos7-broadwell/gcc-8.3.0/autoconf-2.69-omvpu7oeowvj7oflae7m7iskprkyt4qt
  [+] /okyanus/users/mercan/spack/opt/spack/linux-centos7-broadwell/gcc-8.3.0/openssl-1.1.1h-3kl2shvwoyed7by3cll6cqzifzqpfikr
  [+] /okyanus/users/mercan/spack/opt/spack/linux-centos7-broadwell/gcc-8.3.0/help2man-1.47.11-rkepqdr672zljc2mewrynqaaxpotfzpa
  [+] /okyanus/users/mercan/spack/opt/spack/linux-centos7-broadwell/gcc-8.3.0/automake-1.16.2-wcl57aftrachsln46ad3iqnh7qwoj7a4
  [+] /okyanus/users/mercan/spack/opt/spack/linux-centos7-broadwell/gcc-8.3.0/cmake-3.18.4-kncp327xb6re2vxi3we4fk56wsiuhqlj
  [+] /okyanus/users/mercan/spack/opt/spack/linux-centos7-broadwell/gcc-8.3.0/python-3.8.6-z25lmnhjszbyljooixiyd52eol7vrumq
  [+] /okyanus/users/mercan/spack/opt/spack/linux-centos7-broadwell/gcc-8.3.0/bison-3.6.4-fepir3mjchnxovbcyspe3a7vklmpruko
  [+] /okyanus/users/mercan/spack/opt/spack/linux-centos7-broadwell/gcc-8.3.0/numactl-2.0.14-m7hcoqwqzlqxgy2kd6ykb4ddqwiox2oz
  [+] /okyanus/users/mercan/spack/opt/spack/linux-centos7-broadwell/gcc-8.3.0/findutils-4.6.0-yrzff5qut4dl4upsi2rrmhzz7zx5q7ac
  [+] /okyanus/users/mercan/spack/opt/spack/linux-centos7-broadwell/gcc-8.3.0/py-setuptools-50.3.2-h77txr6rf4tv3nxistbwilpqva54urqz
  [+] /okyanus/users/mercan/spack/opt/spack/linux-centos7-broadwell/gcc-8.3.0/hwloc-1.11.11-lox5y4c6d5fkgwtcx4joa5p6vhgh523d
  [+] /okyanus/users/mercan/spack/opt/spack/linux-centos7-broadwell/gcc-8.3.0/flex-2.6.4-nqpg44olex5b3q4bieyeazbglampsocv
  [+] /okyanus/users/mercan/spack/opt/spack/linux-centos7-broadwell/gcc-8.3.0/py-docutils-0.15.2-lgaxxdk2auqp2ddght34imd7z6pbqdsb
  [+] /okyanus/users/mercan/spack/opt/spack/linux-centos7-broadwell/gcc-8.3.0/libnl-3.3.0-5ozmrnnedehcyqaigrhgejrhzdi7geva
  [+] /okyanus/users/mercan/spack/opt/spack/linux-centos7-broadwell/gcc-8.3.0/rdma-core-32.0-5wtpqzcbtminztkxmo5qz6bgofzobtmw
  [+] /okyanus/users/mercan/spack/opt/spack/linux-centos7-broadwell/gcc-8.3.0/openmpi-3.1.6-6ip5cid4q5xjkwmtsucar227ahca4u53
  ==> Installing fftw-3.3.5-uqbeflmtts4sce3ccgjbnf6ydmflz3us
  ==> Warning: Spack will not check SSL certificates. You need to update your Python to enable certificate verification.
  ==> No binary for fftw-3.3.5-uqbeflmtts4sce3ccgjbnf6ydmflz3us found: installing from source
  ==> Using cached archive: /okyanus/users/mercan/spack/var/spack/cache/_source-cache/archive/8e/8ecfe1b04732ec3f5b7d279fdb8efcad536d555f9d1e8fabd027037d45ea8bcf.tar.gz
  ==> fftw: Executing phase: 'autoreconf'
  ==> fftw: Executing phase: 'configure'
  ==> fftw: Executing phase: 'build'
  ==> fftw: Executing phase: 'install'
  [+] /okyanus/users/mercan/spack/opt/spack/linux-centos7-broadwell/gcc-8.3.0/fftw-3.3.5-uqbeflmtts4sce3ccgjbnf6ydmflz3us
  [mercan@s001 ~ ]$
  


  Görüldüğü gibi gereksinimlerin hepsi bir önceki openmpi derlemesinde yüklendiği için sadece fftw derlendi.


  Bir başka örnek daha vermek gerekirse, aşağıdaki örnekte trilinos yazılımını derleyen komut üç parçadan oluşuyor:

  1) trilinos +hdf5 : bu kısım trilinos yazılımını hdf5 özelliği (variant) ile derle demek. Boolean (True/False) özellikleri eklemek için hdf5=true yerine +hdf5 de yazabiliriz. Yada tersi için hdf5=false yerine -hdf5 şeklinde de yazılabilir.

  2) ^hdf5+hl+mpi : bu kısım ise trilinos yazılımı için gereken hdf5'in hangi özelliklerle derleneceğini söylüyor. ^ işaretinden sonrası artık trilinos 'u değil, hdf5 yazılımını tanımlıyor. hl=true ve mpi=true şeklinde derlenmesi gerektiğini söylüyor.

  3) ^openmpi@3.1.6 fabrics=verbs : ^ ile ayrılan bu son kısım ise, +mpi özelliği için gereken mpi olarak openmpi@3.1.6 sürümünün, fabrics=verbs özelliği ile derlenmesini söylüyor.


  Sonuç komutumuz aşağıdaki gibi olacak:


  spack install trilinos +hdf5 ^hdf5+hl+mpi ^openmpi@3.1.6 fabrics=verbs
  


  Bu şekilde gerektiği kadar ayrıntılı şekilde derlememizi tarif edebiliriz.


  Başka Derleyicileri kullanmak

  zlib programını en son yüklediğimiz derleyici olduğu için, otomatik olarak gcc-8.3.0 kullanarak derlemiştik. Gelin şimdi de intel derleyicisi ile derleyelim. Bunun için tek yapmamız gereken % işareti ile derleyici adını vermek:


  [mercan@sariyer ~ ]$ spack install zlib %intel
  ==> Installing zlib-1.2.11-jfq6twma263u5e2n65omhw4oovqq2ysq
  ==> No binary for zlib-1.2.11-jfq6twma263u5e2n65omhw4oovqq2ysq found: installing from source
  ==> Using cached archive: /okyanus/users/mercan/spack/var/spack/cache/_source-cache/archive/c3/c3e5e9fdd5004dcb542feda5ee4f0ff0744628baf8ed2dd5d66f8ca1197cb1a1.tar.gz
  ==> zlib: Executing phase: 'install'
  [+] /okyanus/users/mercan/spack/opt/spack/linux-centos7-broadwell/intel-19.0.4.243/zlib-1.2.11-jfq6twma263u5e2n65omhw4oovqq2ysq
  [mercan@sariyer ~ ]$
  


  Kurulu zlib listesine bakarsak her iki sürümü de göreceğiz:


  [mercan@s001 ~ ]$ spack find zlib
  ==> 2 installed packages
  -- linux-centos7-broadwell / gcc@8.3.0 --------------------------
  zlib@1.2.11
  
  -- linux-centos7-broadwell / intel@19.0.4.243 -------------------
  zlib@1.2.11
  [mercan@s001 ~ ]$
  


  Gördüğünüz gibi iki farklı derleyici ile derlenmiş, iki farklı zlib paketimiz oldu. Bu paketleri seçerken artık hangisini kastettiğimizi belirtmek zorundayız. Bunu istersek zlib%intel şeklinde derleyici adını ilave derek yada daha kesin bir şekilde kurulum kimliğini ekleyerek yapabiliriz.


  Kurulum kimliği her kurulumda programın adına ilave edilen rastgele karakterler dizisidir. Bu bilgiyi spack find komutuna -lf parametresi ekleyerek görebiliriz:


  [mercan@s001 ~ ]$ spack find -lf zlib
  ==> 2 installed packages
  -- linux-centos7-broadwell / gcc@8.3.0 --------------------------
  qfbjen2 zlib@1.2.11%gcc
  
  -- linux-centos7-broadwell / intel@19.0.4.243 -------------------
  jfq6twm zlib@1.2.11%intel
  [mercan@s001 ~ ]$
  


  Burada qfbjen2 ve jfq6twm şeklinde iki farklı kimlik görülmekte. qfbjen2 kimlikli gcc ile derlenmiş zlib'i kullanmak için, / karakteri ile kimlik vererek, aşağıdaki komutu yazabiliriz:


  spack load zlib/qfbjen2
  


  module komutu ile spack programlarının kullanımı

  spack ile kurduğumuz programları kullanırken, spack load zlib şeklinde spack load komutunu kullanıyorduk. Aslında spack arka planda her kurduğu program için bir module dosyası oluşturmaktadır. Biz spack load dediğimizde aslında module load kullanmış oluyoruz.


  İstersek, doğrudan da module load' ile de yükleme yapabiliriz. Zaten module avail komutuna bakarsak, artık spack ile yüklediğimiz programların da burada listelendiğini göreceğiz:


  [mercan@s001 ~ ]$ module avail
  
  ------------------------------------------------ /okyanus/users/mercan/spack/share/spack/modules/linux-centos7-broadwell ------------------------------------------------
  autoconf-2.69-gcc-8.3.0-omvpu7o    gdbm-1.18.1-gcc-8.3.0-646zbwr     libuuid-1.0.3-gcc-8.3.0-7e55a4n    python-3.8.6-gcc-8.3.0-z25lmnh
  automake-1.16.2-gcc-8.3.0-wcl57af   gettext-0.21-gcc-8.3.0-jslgfua     libxml2-2.9.10-gcc-8.3.0-7ixazrk    rdma-core-32.0-gcc-8.3.0-5wtpqzc
  berkeley-db-18.1.40-gcc-8.3.0-qtp3vpn help2man-1.47.11-gcc-8.3.0-rkepqdr   m4-1.4.18-gcc-8.3.0-h2tmx64      readline-8.0-gcc-8.3.0-mrdeikd
  bison-3.6.4-gcc-8.3.0-fepir3m     hwloc-1.11.11-gcc-8.3.0-lox5y4c    ncurses-6.2-gcc-8.3.0-4gq3xlb     sqlite-3.33.0-gcc-8.3.0-p32txdg
  bzip2-1.0.8-gcc-8.3.0-e272slz     libbsd-0.10.0-gcc-8.3.0-pvc6kqg    numactl-2.0.14-gcc-8.3.0-m7hcoqw    tar-1.32-gcc-8.3.0-vomwmt7
  cmake-3.18.4-gcc-8.3.0-kncp327     libffi-3.3-gcc-8.3.0-dipzepo      openmpi-3.1.6-gcc-8.3.0-6ip5cid    texinfo-6.5-gcc-8.3.0-l5mvi5n
  diffutils-3.7-gcc-8.3.0-xymd4lc    libiconv-1.16-gcc-8.3.0-53uv3xg    openssl-1.1.1h-gcc-8.3.0-3kl2shv    util-macros-1.19.1-gcc-8.3.0-pzlhwvh
  expat-2.2.10-gcc-8.3.0-asbp6tx     libnl-3.3.0-gcc-8.3.0-5ozmrnn     perl-5.32.0-gcc-8.3.0-2dtzapk     xz-5.2.5-gcc-8.3.0-uu372hq
  fftw-3.3.5-gcc-8.3.0-uqbeflm      libpciaccess-0.16-gcc-8.3.0-akrnujj  pkgconf-1.7.3-gcc-8.3.0-defp244    zlib-1.2.11-gcc-8.3.0-qfbjen2
  findutils-4.6.0-gcc-8.3.0-yrzff5q   libsigsegv-2.12-gcc-8.3.0-uprcjwk   py-docutils-0.15.2-gcc-8.3.0-lgaxxdk  zlib-1.2.11-intel-19.0.4.243-jfq6twm
  flex-2.6.4-gcc-8.3.0-nqpg44o      libtool-2.4.6-gcc-8.3.0-dxntbc5    py-setuptools-50.3.2-gcc-8.3.0-h77txr6
  
  -------------------------------------------------------------------- /usr/share/Modules/modulefiles ---------------------------------------------------------------------
  dot     module-git module-info modules   null    use.own
  . . .
  


  Daha önceden kullandığımız spack load zlib/qfbjen2 komutu yerine module load zlib-1.2.11-gcc-8.3.0-qfbjen2 komutunu da kullanabiliriz.


  module load zlib-1.2.11-gcc-8.3.0-qfbjen2
  


  Diğer spack komutları

  Tabiki spack ile yapılabilecekler bu kadar değil. Ancak biz burada herşeyi anlatamayız. Siz, spack help komutu ile yada spack web sayfasından ilave açıklamalara erişebilirsiniz. Kolay gelsin.