×
Yeni bir madde oluştur
Sayfa başlığınızı buraya yazın:
We currently have 15 articles on UHeM Wiki. Type your article name above or create one of the articles listed here!  UHeM Wiki
  15Maddeler

  Merkezimizi ilk defa kullanacaksanız öncelikle Sarıyer sistemine iş vermek sayfasındaki Hızlı Başlangıç Rehberi bölümünü okuyunuz.


  Sisteme Giriş / Erişim
  VPN ve SSH (Putty) Kurulumu Videosu
  Sisteme İş Verme
  Başlangıç Seviyesi


  Paket Programların Kullanımı


  Program Geliştirme / Derleme
  OpenMP Paralel Programlama


  OpenMP ile Paralel Programlamaya Giriş Eğitimi
  MPI Paralel Programlama


  Linux Belgeleri
  PRACE DECI Çağrıları için Tier-1 Sistemlerine Erişim
  Prosedür ve Politikalar